MES nõuandeteenistus pakub põllu- ja maamajanduslikke nõuandeteenuseid.

MES nõuandeteenistus koondab põllumeestele ja maaettevõtjatele nõuannet jagavaid konsulente. Nõuandeteenistus toimib lähtudes nõuandesüsteemist, millel on üleriigiline struktuur ning mille põhieesmärgiks on tagada nõustamine, täiendkoolitus ja teabe levitamine põllumajanduse ning maaelu valdkonnas. Nõuandesüsteemi moodustavad:

  • nõuande andmisega tegelev nõuandeteenistus, mida korraldab Maaelu Edendamise Sihtasutus;
  • info loomisega tegelevad asutused (teadusasutused, riiklikud järelevalvet korraldavad asutused infoga nõuetest ja toetustest jne);
  • Maaeluministeerium (riiklikku korraldust ja finantseerimist korraldava asutusena).

MES nõuandeteenistuse missioon on nõuande kaudu arendada jätkusuutlikku põllu- ja maamajandust Eestis.

Meie visiooniks on saada usaldusväärseks partneriks ettevõtjale põllu- ja maamajanduses.

1. juulil 2015. aastal allkirjastasid Eesti Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise Sihtasutus käsunduslepingu, mille järgi on perioodil 2015-2021 toetatava nõuandeteenuse osutajaks Maaelu Edendamise Sihtasutus. Maaelu Edendamise Sihtasutus valiti välja võistleva dialoogi vormis toimunud Nõustamisteenuse osutaja valiku riigihankes.

Eesti Maaeluministeeriumi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse vahel sõlmitud käsunduslepingu objektiks on:
• põllumajandustootjatele või maa valdajatele nõustamisteenuste osutamine eesmärgiga parandada kliendi majapidamise, ettevõtte ja/või investeeringu majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust;
• Eesti põllu- ja maamajanduse nõustamissüsteemi arendamine ning kvaliteetse nõustamisteenuse kättesaadavuse tagamine;
• Maaelu Edendamise Sihtasutusel on õigus taotleda PRIAlt nõuandetoetust, et võimaldada klientidel kasutada toetatavaid nõustamisteenuseid.

Arvestuslik lepingu kehtivuse ajal osutatav nõustamise maht on 1000 nõustamisteenust aastas ja 1800 unikaalset klienti perioodil 2015-2021. Hanke maksumus on 8,2 miljonit.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse erialase ja ettevõtte majandamise alase nõuandeteenuse käibemaksuta tunnihinnaks on alates 06.03.2020.a.  42,40 eurot ning mentorlusteenuse käibemaksuta tunnihinnaks 43,80 eurot.

Maaelu Edendamise Sihtasutus tagab igas Eesti piirkonnas sama hinnaga nõustamisteenuste kättesaadavuse ning järgmised klienditeeninduse kanalid:
• keskne infotelefon numbriga 648 4920;
• keskne e-posti aadress info@pikk.ee
• kontaktpunkt igas maakonnas, avatud vähemalt 8 tundi ja kahel päeval nädalas;
• koduleht www.pikk.ee

Vaata ka: Käsundusleping nr. 180 ja selle lisa 1

Nõustamisteenuste osutamise toetamist rahastatakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest.