Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Eesti loodusannid – võimalused ja rakendamine

19. apr. 2022 10:00 - 13:15

Eesti loodusannid – võimalused ja rakendamine
19.04.2022

Äripäeva veebiseminar

 

Eesti metsadel on suur potentsiaal kõrvalsaaduste ja loodusandide osa, see loob omakorda täiendavaid võimalusi metsaomanikule. Samas on metsandussektoris vähe teadmisi, milliseid kõrvalsaadusi metsad pakuvad ja kuidas neid majanduslikult tasuvalt väärindada. Veebiseminari eesmärk on anda metsandussektori juhtidele, omavalitsuse ja riigiasutuste töötajatele aga ka lihtsalt huvilistele ülevaade meie piirkonna biokultuurilistest väärtustest, et luua parem arusaam meie metsade mittepuiduliste väärtuste võimalustest ja nende rakendamisest.

 

Veebiseminaril räägitakse järgmistel teemadel:

  •         Biokultuuriline mitmekesisus ja sellest tulevad võimalused loodusandide tootmisele;
  •         Eesti regionaalsed eripärad – Saaremaa ja Lääne-Eesti saared, Kagu-Eesti, Peipsiäärne (loodusolud ja traditsioonid);
  •         Slow food liikumine ja selle rakendamine loodusandide turundamisel;
  •         Looduslike taimeliikide raviks ja toiduks kasutuse muutus 20 saj. algusest tänaseni (kultuurilised ja looduslikud põhjused);
  •         Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja selle mõju loodusandide kogumisele ja kasutamisele.

 

Veebiseminari viib läbi Raivo Kalle.

Teil on võimalus saata lektoritele oma küsimus ette, et kindlustada vastus. Küsimusi saab esitada siin.

Veebiseminar on TASUTA.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri hanna.sults@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub 19. aprillil kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades hanna.sults@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

MAK_logo