Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev kartulikasvatajatele

12. märts 2014

Läänemaa

Põllumajandusameti saal, Jaani 10, Haapsalu

Läänemaa

 Agrotehnilised võtted kvaliteetse toidukartuli kasvatamiseks

Kell 10.00-14.20

Teemad

Kartulipõllu asukoha valik ja seda mõ­ju­tavad tegurid Läänemaal. Kartulile sobivate eel- ja vahekul­tuu­ride valik.  

Väetamine. Umbrohutõrje. Haiguste ennetamine ja tõrje. Mugulahaiguste praktiline määramine. Idanemist pärssivate looduslike inhi­biitorite kasutamine toidukartuli säili­tamisel.

Lektor on Luule Tartlan – põllumajandusteadlane

Infopäev toimub Maaelu Arengukava koolitusmeetme 1.1 toetuse abil ja on osalejatele tasuta.

Info ja registreerimine tel 472 9007, 5650 6109, info@nouandla.ee

Korraldab Läänemaa Nõuandekeskus