Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Põllumajanduslike äriühingute raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine“

6. mai 2014

Tartumaa

Tartumaa põllumeeste liit, Jalaka 48, algus 10.oo

Tartumaa

Teemad

Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid; Raamatupidamise korraldamise põhimõtted

Raamatupidamisprotsess, kontodele kirjendamine, korrigeerimiskanded, stornokanded; Ostu- ja müügireskontro

Varude liigid ja laoarvestussüsteemid; Põhivara arvestus; Bioloogilise vara arvestus; Lühi- ja pikaajalised kohustused, laenud, tulevaste perioodide kulud; Sihtfinantseerimise arvestus; Omakapital; Rentimise kontseptuaalsed alused; Müügitulu kajastamise tingimused; Kulude liigitamine; Lähetus, sõiduauto kasutamise kord;  Majandusaasta aruanne kui infoallikas; Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded ja lisad; Kasumiaruande kaks skeemi: iseärasused, plussid, miinused; Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil); Omakapitali muutuste aruanne; Suhtarvuanalüüs: likviidsussuhtarvud, rentaablus, vara kasutamise efektiivsuse hindamine, võimendussuhtarvud.

Lektor on Aino Vooro.

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955