Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Ringmajandus ja pakendid” 3. destembril VEEBIS

3. dets. 2020

Infopäev “Ringmajandus ja pakendid” toimub veebikeskkonnas Teamsi platvormil

 

Toimumise aeg: 3. detsember 2020

Toimumise koht: veebiplatvorm Teams 

Läbiviija: Eesti Toiduanetööstuse Liit

Infopäeva pikkus: 4,8 akadeemilist tundi

Osalustasu: kõigile TASUTA, kuid kohtade arv on piiratud

Vajalik eelregistreerimine: SIIT lingilt

 

Infopäeva tutvustus:

Plast kui üks põhilisi pakendimaterjale on tõusnud tähelepanu alla nii Ringmajanduse tegevuskava, Plastistrateegia kui Ühekordse plasti vähendamise (SUP directive) direktiivi valguses ning muutub üha olulisemaks ka Euroopa roheleppe (Green Deal) eesmärkide täitmisel.

Kavandatava plastimaksu kehtestamise valguses (al 01.01.2020) on teravalt välja tulnud probleem, et osa ettevõtjatest ei täida riigi poolt seatud kohustusi. Selleks, et tagada pakendijäätmete taaskasutamise kohustus ja pakendiaktsiisi seaduse täitmine, on vajalik tegeleda järjepideva teavitustööga. Kuna pakendiaktsiisil on ka keskkonnakaitse funktsioon, on eriti tähtis, et kõik ettevõtjad, kes pakendeid tekitavad või maale toovad, oleksid kehtiva seadusandluse ja kohustustega kursis.

Infopäeval tutvustatakse EL roheleppe põhipunkte, räägitakse seadusandlusest ning tehakse ülevaade pakendite ja pakendijäätmete statistikast, räägitakse uutest suunadest, pakendivaldkonna arengutest Eestis ja teiste riikide praktikatest, kontrollist ja tulemustest pakendiettevõtjate tegevuse üle. Samuti kuuldakse pakendijäätmete taaskasutamise võimalustest ja saadakse Estiko – Plastar näitel ülevaade ringmajandusse sobilikest pakenditest ning pakendite valmimise protsessist.

Infopäeva teemad on:

  • Seadusandlus: Mis on Euroopa roheleppe sisu ja millised on põhisuunad EL-st:
  • Millised on Euroopa roheleppe põhipunktid
  • Mis on ja mida toob endaga kaasa strateegia Talust taldrikule toidusektorile
  • Ühekordsete pakendite vähendamise direktiiv (SUP) – sisu ning suunad
  • Pakendid ja pakendijäätmed ja statistika ja uued suunad selles
  • Pakendivaldkonna arengud Eestis ja teiste riikide praktikad
  • Kontroll pakendiettevõtjate tegevuse üle ja tulemused
  • Pakendijäätmete taaskasutamise võimalused
  • Praktilist osa tutvustab Estiko Plastar AS

 

PÄEVAKAVA

Moderaator: Sirje Potisepp


9.45 – 10.00      
Sisselogimine

 

I osa: Seadusandlus

 

10.00 – 10.40     Euroopa roheleppe (Green Deal) ja Ühekordse plasti vähendamise direktiivi (SUP) tutvustus

Annaliisa Jäme  Keskkonnaministeeriumi välissuhete osakonna peaspetsialist ja Dagny Kungus Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik

 

10.40 – 11.00     Pakendite ja pakendijäätmete statistika, uued suunad

Velda Buldas  Rahandusministeeriumi tolli-ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist

 

11.00 – 11.20     Pakendivaldkonna arengud Eestis ja teiste riikide praktikad

Kertu Sapelkov  Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist

 

11.20 – 11.40     Kontroll pakendiettevõtjate tegevuse üle

Kaidi Kattai Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna peainspektor

 

11.40 – 12.30     LÕUNA

 

II osa: Praktika

 

12.30 – 12.50     Pakendijäätmete taaskasutamise võimalused

Siret Kivilo Eesti Taaskasutusorganisatsiooni ETO juhatuse liige

 

12.50 – 13.30     Veebiringkäik Estiko Plastar tootmisesse

Meelis Jürgens Estiko Plastar juhataja

 

13.30 – 14.10    Praktiline näide: AS Estiko-Plastari ringmajandusse sobilikud pakendid

Taavi Tikk Estiko Plastar AS arendusjuht

 

14.10 – 14.30     Päeva kokkuvõte ja arutelu

 

NB! Osaleda saavad ettevõtted, kelle põhitegevusalaks on toidu tootmine või töötlemine (v.a kalatoodete tootmine).

 

Registreerimine lõppeb kaks päeva enne üritust või kui kohad saavad täis.

 

*korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel programmi muudatusi

 

Lisainfo: liina@toiduliit.ee

Kava_Ringmajandus ja pakendid