Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Taimla rajamine ja hooldamine”

27. sept. 2012

Pärnumaa

Tihemetsa, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus

Pärnumaa

27.09.12 korraldab

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus Tihemetsas

PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta

infopäeva „ Taimla rajamine ja hooldamine“.

Infopäeva sihtgrupiks on erametsaomanikud. Infopäeva algus kell 8.30.


Teemad: Teoreetiline osa: Sissejuhatus avamaataime-kasvatusse; Kasvatatavad puuliigid, Istutusmaterjali liigid; Taimla asukoha valik; Nõuded taimlamullale; Mullaharimine; Taimla põhiväetamine; Külv; taimede koolitamine; Külvide ja puukooli hooldamine; Taimede väljakaevamine, hoidmine, pakendamine, transportimine; Kahjustused taimlas.
Praktiline osa: õppekäik taimlatesse: Tihemetsa metskonna taimla ja AS Eesti Metsataim taimla Saarde vallas.

Lektor: Marje Kask –  täiskasvanute koolitamise kogemused 1999. aastast, kutseõpetajana õpetab alates 1996.aastast metsanduslikke erialaaineid.

Grupp: 12 inimest.

Registreerimine ja lisainformatsioon: Piret Koorep, piret.koorep@hariduskeskus.ee, tel 5168099;

Hanna-Liisa Pikkur, hanna-liisa.pikkur@hariduskeskus.ee, tel 53924376;

www.hariduskeskus.ee