Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

„Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus II“ konsulentidele

24. aug. 2017

Räpina Aianduskool annab teada, et 24.augustil 2017 alustame kursuse „Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus“ 100h konsulentide 2. õppegrupiga

 Koolitus koosneb 6.moodulist ajavahemikus 24.august 2017 –  31.august 2019, mis tulevad läbida alljärgnevaks ajaks:

  I mooduli teine koolitus 1. septembriks 2017;
II mooduli teine koolitus 1. detsembriks 2017;
III mooduli teine koolitus 1. märtsiks 2018;
IV mooduli teine koolitus 1. novembriks 2018;
V mooduli teine koolitus 1. märtsiks 2019;
VI mooduli teine koolitus 1. septembriks 2019

Koolitus sisaldab auditoorset ja praktilist õpet (väliõpe) ning kodutööd (6). Koolituse lõpuks valmib igal osalejal õpimapp.

 

Sihtgrupp:

1. Koolitusel võib osaleda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

 • isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus;
 • isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud (osaleja andmetega koos tuleb esitada kehtinud kutsetunnistuse koopia);
 • isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

2. Koolitusel osalemine on riigiabi Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1–97) (edaspidi riigiabi suunised) II osa 3. peatüki jao 3.6 tähenduses, kui koolitusel osaleb ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

3. Riigiabi saaja on ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb koolitusel.

4. Riigiabi saaja esitab enne mooduli algust toetuse saajale(koolitajale) riigiabi suuniste I osa 3. peatüki jao 3.4 punktis 71 nimetatud abitaotluse.

5. Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja riigiabi suuniste I osa 2. peatüki jao 2.4 punkti 35 alapunkti 15 tähenduses.  

 

Osalustasu: Kursus on sihtgrupipõhine ja osalejale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine) 

Kursuse rahastaja: Eesti riik  ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) 

Muu koolitusega seonduv teave:  

 • Iga mooduli lõpus väljastatakse osalejale tõend koolitusel osalemise kohta.
 • Täienduskoolituse tunnistus väljastatakse neile, kes on läbinud kursuse täismahus ja täitnud iseseisvad kodutööde ülesanded ning koostanud nõuetekohase õpimapi.
 • Koolituskulud katavad õppetegevuse, lõuna ja kohvipausid.
 • Koolituskulud ei kata transpordikulusid ja ööbimisega seotud kulusid.
 • Ööbimisvõimaluse leiab osaleja ise.

 

 I MOODUL

I Mooduli õpe toimub 24.-25.augustil 2017, Räpina Aianduskoolis, Pargi 32, Räpina.

 1. õppepäev: kell  12.00 – 17.30 (kell 11.30 – 12.00 saabumine, registreerimine, majutus, tervituskohv)                                                                                       
 2. õppepäev: kell 9.00 – 15.30

Õppepäevade ajad on kooskõlastatud MES-iga.

Kursuse I mooduli viivad läbi: Tarmo Evestus, Kalle Rein, Madli Karjatse, Reno Paju, Katrin Rannik Kursusele registreerimine:

Kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel

www.aianduskool.ee/taienduskoolitus 

Registreerimisel tuleb aknasse „Põhjendused ja lisainfo“ kindlasti märkida järgmist: 

 • konsulendi puhul kutsetunnistuse number (viimase 12 kuu jooksul kehtivuse kaotanud kutsetunnistuse puhul tuleb esitada kutsetunnistuse koopia)
 • kutsetunnistuse puuduja kirjutab, kas ja millise nõustamisteenuse osutajaga on ta lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
 • riigiabi saaja puhul ettevõtja täpne nimi ja registri kood.

Vajalik eelregistreerimine. Registreerimine kursusele lõpetatakse 18.augustil 2017

Info ja  kursusele registreerimine Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee või  tel 7961 549 ja 53 461 209

Võimalus ööbida Räpina Aianduskooli õpilaskodus. Ööbimine õpilaskodus on 10€. Ööbimiskoht palun broneerida tel. 5333 3554

 

II mooduli õppepäevad (6 päeva) on kavandatud kahe päeva kaupa kord kuus (septembrisse, oktoobrisse ja novembrisse). Õppepäevade täpsed kuupäevad selguvad septembri esimesel nädalal. Õppepäevade ajad on kooskõlastatakse MES-iga.

 

Kursuse kontaktisik:
Eda Gross
Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik
Tel. 7961 549; 5346 1209
Eda.gross@aianduskool.ee

 

MAK_logo