Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Mahekoolitus: mullaviljakuse parandamine ja vahekultuurid külvikorras

26. veebr. 2015

Harjumaa

Põllumajandusministeerium, Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn

Harjumaa

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab 26.02 Tallinnas koolituse teemal „Mullaviljakuse parandamine ja vahekultuurid külvikorras“.

Koolituse eesmärgiks on nõustajate ja mahetootjate teadlikkuse tõstmine mullaviljakuse suurendamise võimalustest, vahekultuuride tähtsusest külvikorras ning ühtlasi anda koolitusel mitteosalenud tootjatele võimalus saada nõustajatelt kaasaegseid soovitusi mullaviljakuse säilitamise ja suurendamise kohta.

Sihtgrupiks on mahetaimekasvatusega tegelevad tootjad ja mahepõllumajanduse valdkonna nõustajad.

Lektoriks on mahetootja ja keskkonnateadlane PhD Tuomas Mattila, kes töötab Soome Keskkonnainstituut SYKE. Inglise keelsed ettekanded tõlgitakse eesti keelde.

26. veebruar, Tallinn: Põllumajandusministeeriumi suur saal (Lai tn 39 // Lai tn 41)

10.00-10.15    Registreerumine

10.15-11.30    Peamised probleemid mullaviljakuse säilitamisel ja suurendamisel ning nende lahendamise võimalused: mulla keemilised omadused (mulla katioonide vahetumise võime, Ca/Mg bilanss, toitainete kättesaadavus, pH, mikrotoitained, orgaanilise aine sisaldus)

11.30-11.50    Kohvipaus

11.50-13.40    Peamised probleemid mullaviljakuse säilitamisel ja suurendamisel ning nende lahendamise võimalused: mulla füüsikalised omadused (mulla tihenemise ennetamine ja parandamine, füüsikaliste omaduste hindamine, mullaharimine)

13.40-14.00    Kohvipaus

14.00-15.00    Külvikord, vahekultuurid/kattekultuurid, lämmastiku sidumine

15.15-16.00    Arutelu: mullaviljakuse tõstmise ja säilitamise kogemused mahetootmises Soomes

Koolitusel osalemine on tasuta. Osalemiseks on vajalik registreerimine hiljemalt 24. veebruariks e-mailil mahekeskus[A]emu.ee (eelistatult) või telefonil 5304 4003, 7425010. Kohtade arv on piiratud.

Koolitus läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena.

Koolituse tellija: Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit. 

Lisainformatsioon:
Elen Peetsmann
mahekeskus[A]emu.ee  
tel: 53044003