Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Metsauuendus ja selle tüübid

30. nov. 2021 10:00 - 13:15

Metsauuendus ja selle tüübid

30.11.2021

Äripäeva veebiseminar

 

Metsauuendus on kõige olulisem samm uue metsapõlve rajamisel. Metsaomanike teadmised selles vallas on tihti väikesed, mis võib tekitada vigu uuendamisel. Vigade tulemused selguvad aga alles aastate pärast.

Veebiseminari eesmärk on anda metsaomanikele teadmised metsauuenduste põhimomentide kohta ning oskused võimalikke vigu ära hoida.

Veebiseminaril räägitakse järgmistel teemadel:

  •        mis on metsauuendus ja millised on erinevad uuenduse tüübid (istutamine, külvamine, looduslikule uuendusele kaasaitamine)?;
  •        uuenduse ettevalmistus, maapinna mineraliseerumine ja selle vajadus;
  •        õige uuendusmeetodi valiminekasvukohatüübi ja peapuuliigi arvestamine;
  •        istutamine, istutustihedus, puuliikide erinevused;
  •        istutamisvahendid; metsauuenduse toetused ja nende taotlemine.

Veebiseminari viib läbi Eesti Maaülikooli metsataimekasvatuse ja metsauuenduse lektor Andres Jäärats.

 

Veebiseminar on TASUTA.

 

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLhKkSgA0i0eV0mKBoxJ2-VYEZgCEeUYANDlBM-d3Ns52hjg/viewform Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri liina.aru@aripaev.ee.

 

 

Veebiseminar toimub 30. novembril kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

MAK_logo