Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

KOOLITUS JÄÄB ÄRA, LÜKKUB SÜGISESSE. Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile II moodul: Tootmisprotsesside juhtimine

4. apr. 2019 - 5. apr. 2019

Täienduskoolitusprogrammi läbinud õppija:

  • mõistab protsessipõhise juhtimise põhimõtteid;
  • tunneb toote, tootmise asukoha ja tootmisprotsessi valiku aluseid;
  • teab erinevaid planeerimispõhimõtteid ja planeerimisobjekte: ruumiline planeerimine, tootmise agregeeritud planeerimine, tootmisprotsessi operatiivne planeerimine, ajaline ja võimsuse planeerimine, põhitootmisprogrammi planeerimine.

4. aprill 2019

9.00 – 9.15 – Tervituskohv

9.15 -10.45 – Õppetöö – Juhtimise ja protsessijuhtimise põhimõisted

10.45 – 10.55 – Kohvipaus

10.55 – 12.25 – Õppetöö – Juhtimise lihtsa skeemi tuletamine (grupitöö – 30 minut)

12.25 – 13.00 – Lõuna

13.00 – 14.30 – Õppetöö – Tootmislogistika (grupitöö 20 minutit)

14.30 – 14.45 – Kohvipaus

14.45 – 16.15 – Õppetöö – Tootmisprotsesside optimeerimise ettevõttekesksed mudelid
(individuaalne ülesanne 60 minutit)

Kodutöö Moodles: Koostada individuaalselt 2 protsessikirjeldust, kirjeldused laeti e-õppe keskkonda ja aega oli  ettenähtud 360 minutit.

 

5. aprill 2019

9.00 – 9.15 – Hommikukohv

9.15 -10.45 – Õppetöö – Uued juhtimisfunktsioonid 21 sajandil (praktiline harjutus 30 min)

10.45 – 10.55 – Kohvipaus

10.55 – 12.25 – Õppetöö – Tootmisprotsessi operatiivne planeerimine (grupitöö 80 minutit)

12.25 – 13.00 – Lõuna

13.00 – 14.30 – Õppetöö – Eesti planeeringute süsteem; planeeringute koostamise protsess ja erinevate osapoolte koostöö planeerimisel

14.30 – 14.45 – Kohvipaus

14.45 – 16.15 – Õppetöö – Väärtusliku põllumajandusmaa kaitse; maakasutuse planeerimine ja maakorraldus

 

Sihtrühm:

  • isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistus; või
  • isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud; või
  • isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1
    sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Osalustasu: Kursus on sihtrühmale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine)

Registreerumine ja lähem info maaülikooli avatud ülikooli kodulehel:

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9902&id_ay_toimumine=13004&systeemi_seaded=3,1,12,1

 

Koolituse tellija: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Tegevus finantseeritakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond´i (EAFRD) vahenditest.

Kontakt: Jaana Orin, Mob: +372 5213304, E-post: jaana.orin@emu.ee

MAK_logo