Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

SENSOORIKA KOOLITUS

21. okt. 2021 09:20 - 15:30

21. oktoober 2021

Toimumise koht: TalTech (TTÜ) IT-majas: Akadeemia tee 15A, Tallinn

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)

Kestvus: 7 akadeemilist tundi

 

Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele toidu organoleptilisi omadusi ja nende taju ning sensoorse analüüsi põhitõdesid. Antakse esmane teoreetiline ülevaade sensoorse analüüsi meetoditest ning praktilistest harjutustest assessorite koolitamisel ja monitoorimisel. Praktilise osana viiakse läbi testid, mis võimaldavad osalejatel hinnata oma maitsemeelte tundlikkust ning tutvustavad erinevaid sensoorse analüüsi testimise meetodeid.

 

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija teab:

  • mis on toidu organoleptilised omadused ja kuidas toimub tajumine erinevate meeltega;
  • millised on põhimaitsed ja kuidas hinnata assessorite põhimaitsete tundlikkusi;
  • kuidas viia läbi erinevat tüüpi sensoorseid analüüse ning millised on nõuded sensoorika assessoritele, ruumidele ja katse korraldusele;
  • kuidas kasutada erinevaid sensoorika analüüsimeetodeid igapäevas töökorralduses;
  • kuidas ette valmistada kirjeldavat sensoorset analüüsi, koostada hindamislehte, viia läbi testimisi ning analüüsida tulemusi.

 

 

KOOLITUSPÄEVA KAVA

21.10.2021

9:20-9:30 Kogunemine ja osalejate registreerimine
9:30-9:45 Põhimaitsete tuvastamine – duo-trio test
9:45-10:45 Toidu organoleptilised omadused ja nende taju, aroomimolekulid
10:45-11:10 Maitselävede tuvastamine – standardtest (valitud põhimaitsetele)
11:10-12:00 Sensoorse analüüsi teooria – assessoritele esitatavad nõuded, hindamise põhitõed
12:00-12:30 Lõuna*
12:30-13:30 Sensoorse analüüsi meetodid ja kasutamise praktikad
13:30-13:45 Teepaus
13:45-15:00 Kirjeldav sensoorne analüüs (valida 1 tootegrupp – leib, juust vms.)
15:00-15:30 Arutelu ja päeva kokkuvõte

* Koolitus ei sisalda lõunasöögi maksumust.

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi.

 

*COVID19 tõttu on korraldajatel valmisolek sensoorika koolitus läbi viia  ka 100% digitaalselt. Korraldaja jätab endale õiguse teha lõplik otsus formaadi osas 1 nädal enne sensoorika koolituse toimumist.   Koolituse toimumisel 100% digitaalselt saadetakse registreerunutele 1 nädal enne koolituse toimumist õppevahendid postiga.                      

LEKTORID

 

Rain Kuldjärv, MSc

Rain on töötanud üle kümne aasta TFTAK-is, kus viinud läbi erinevaid sensoorse analüüsi katseid, treeninud ja juhtinud kohalikku paneeli ning koolitanud tööstuse spetsialiste ja erinevate toidukonkursside komisjoniliikmeid, näiteks Eesti Parima Toiduaine komisjoni ja Tunnustatud Eesti Maitse pääsukesemärgi komisjoni. Raini teadus- ja arendustöö üks peasuundasid on fermentatsioon, peamiselt joogitööstuses. Näiteks koostöös Siidrikojaga on TFTAKis väljaarendatud joogid saanud tunnustust lisaks Eestile ka rahvusvahelistel võistlustel.

 

Sirli Rosenvald, PhD

Sirli on TFTAK-s tootearenduse ja sensoorika grupi juht. Sensoorika valdkonnaga on ta seotud juba üle 10 aasta, omades töökogemust ka tööstussektoris nii tootearenduse kui kvaliteedikontrolli valdkondades.

Sirli on koolitanud erinevaid tööstuse spetsialiste ning koostanud koolitusprogramme erinevatele ettevõtete sensoorse analüüsi võimekuse tõstmiseks. Lisaks lööb ta aktiivselt kaasa Euroopa sensoorika võrgustiku (ESN) töös ja teadusprojektides.

 

Helen Kalde, MSc

Helen on TFTAK-i teadur ja TalTech-i doktorant. Helen on TFTAK-i paneeli liider ja vastutab kõikide sensoorika tööde planeerimise ja läbi viimise eest TFTAK-s. Oma doktoritöös keskendub Helen tarbija käitumise uurimisele ja tarbijate tootearendusse kaasamise võimalustel.

 

COVID-19 piirangutest tulenev info
Koolitusel saavad osaleda vaid isikud, kes tõendavad Covid-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, Covid-19 läbipõdemist või negatiivset testitulemust. Kohapeal covid-19 testimise võimalus puudub.