Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu – hobusekasvatus

28. aug. 2017

Täiendkoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja või isik, kellele on antud kutseseaduses sätestatud alusel ja korras konsulendi kutse või kes tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega. ((Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus. Vastu võetud 28.04.2015 nr 46 RT I, 30.04.2015, 1)

Koolitus toimub esmaspäeval 28 august 2017.a. Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis, ruum nr.244 II korrus, praktikum kooli tallihoones.

Ajakava:

9.00- 9.30 Kogunemine, registreerimine

09.30 – 11.00  Õppetöö:

Söötmine ja pidamine: üldpõhimõtted, seedimisest. Kehakonditsiooni skaala (Henneke 9 punkti skaala).

11.00 -11.15 Paus

11.15- 12.45 Õppetöö

Söötmise ja pidamisega seotud haigused: seedeelundkonna, hingamisteede haigused. Ülekaal ja sellest tingitud probleemid. Terve hobuse tunnused. Valukäitumine – tõulised, ealised ja individuaalsed erinevused.

12.45 – 13.30 Lõuna kooli sööklas ( tasuline)

13.30 – 15.00 Õppetöö

Loeng ja praktikum tallis: Hobuse kliiniline ülevaatus, palpeerimine, süstekohad, ravimite manustamise põhimõtted. Hobuse kehakonditsiooni hindamine, hobuse jälgimine boksis.

15.15 – 15.30 Paus

15: 30- 17:00 Praktikum tallis, hobuse kliinilisest ülevaatusest.

Tauditõrje põhimõtted ( praktiline arutelu).

 

Lektor Reet Herm  Eesti Maaülikooli hobusekliiniku pealoomaarst

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine kuni 23 august või kuni grupi komplekteerumiseni koolitus@olustvere.edu.ee  või tel.4374290 . Info koolituse koha tel 513 6242

 

Palume kaasa võtta vahetusriided, millega tallis praktikumis osaleda!