Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus Põllumajandusloomade heaolu – lammaste tervishoid

6. okt. 2017

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

 

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.. ((Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus. Vastu võetud 28.04.2015 nr 46 RT I, 30.04.2015, 1)

Koolituse esimene osa toimub 29.septembril (vaata www.pikk.ee kalender) ja teine osa jätkub 6.oktoobril 2017.a. Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis,  praktikum kooli tallihoones. Koolituse maht 16 õppetundi.

 

Ajakava:

Reede 06. oktoober

9.00 – 9.15       Kogunemine,  registreerimine
09.15 – 10.45  Kehtivad nõuded lammaste heaolule karjamaal. Loomade transport. A.M. Anupõld
10.45 – 11:00  Paus
11.00 – 12:30  Kehtivad nõuded lammaste heaolule laudas pidamisel. Söötmis-ja pidamistingimuste parandamise võimalused.  A.M. Anupõld
Lõuna
13.30 –  15.00 Haiguste ennetamine läbi optimaalsete pidamistingimuste. A.M. Anupõld
15.00 – 15.15 Paus
15:15 – 16.35 Haiguste ennetamine läbi optimaalsete pidamistingimuste. A.M. Anupõld

 

Koolitus kvalifitseerub Eesti maaelu arengukava 2014-2020meetme 14 „loomade heaolu„ kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolitusel osalemiseks vajalik eelregistreerimine (ettevõtte registrinumber, osalejanimi ja isikukood). Registreerimine toimub kuni 27, september koolitus@olustvere.edu.ee  või tel.4374290.

Info koolituse koha tel 513 6242

Koolitajad:
Ell Sellis
– Mahelambakasvataja. Konsulent. Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu juhatuse liige.
Katrin Tähepõld– EMÜ Väikemäletsejaliste sisehaiguste ja  karjatervise lektor. Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu aretustöö koordinaator. Konsulent. Loomaarst.
Ann Mari Anupold – Konsulent. Loomaarst Piirsalu Vetpunkt.

MAK_logo