Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus Põllumajandusloomade heaolu- seakasvatus

11. sept. 2020

Koolitus toimub 11. september Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

 

Ajakava

9.15 – 9.30     Kogunemine, registreerimine

9.30 – 11:00   Loeng

11.00 – 11.10  Paus

11.10 – 12.40  Loeng

12.40 – 13:15  Lõuna

13.15 – 14.45  Loeng

14.45 – 15.00  Paus

15.00 – 16.30 Praktiline õpe.

 

Koolitusel osalenu on saanud ülevaate sigade pidamise nõuetest ja sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsetest menetlustest sh emiste ja nooremiste heaolu ja pidamine ning emiste sigimisfüsioloogiast ja tervishoiust.

 

Lektor: Made – Britta Eensalu  loomaarst. Veterinaaria alane SF Pandivere OÜ seafarmide Kisla, Äksi, Vedu nõustamine ja seakasvatusalane juhtimine, sigade kuntslik seemendus, sigade jõudluskontroll.  Omandanud seakasvatusalaseid praktikaid veterinaaria valdkonnas Taanis.

 

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

Sihtgrupp:

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Õppekava

Registreerimine toimub kuni 07.septembrini https://docs.google.com/forms/d/1ZySQAxqvuDgupTk6S17VOJd4G6Vobe3YmAWmaX1cpcs/

Informatsioon koolituse kohta 513 6242 marika.oeselg@gmail.com

 

MAK_logo