Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Uuemaid suundi lambakasvatuses

30. okt. 2017

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 30. oktoobril algusega 10.00 Pärnus, Pärnu Nooruse Maja, Roheline 1, tasuta infopäeva „Uuemaid suundi lambakasvatuses“.

Konsulent Hillar Kalda käsitleb teemasid: lambakasvatus Eestis ja aretatavate lambatõugude iseloomustus; lammaste jõudluskontroll; lambatõugude aretusprogrammidest lammaste lihakuse, varavalmivuse, piimakuse ja emaomaduste parandamise võimaluste osas; söödatootmine, lammaste söötmine, lõppnuum ja paarituseelne nuumamine, lammaste veevajadus ja jootmine, lammastele sobivad mineraalsöödad; lammaste karjamaade vajadus, karjatamine, karjamaade rajamine ja karjaaedade ehitamine, erinevate tarastusmaterjalide valik; tervishoid ja haigused; lammaste paaritusperiood, uttede paarituseks ettevalmistamine, sugujäärade valik, „õrritaja“jäärade kasutamine, uttede paarituskava koostamine ja paaritamine; lammaste poegimisperiood, selleks ettevalmistumine ja edukas läbiviimine; lambakasvatushooned ja lammaste pidamistehnoloogiad.

Registreerimine https://goo.gl/forms/sZ7T27JyM1P1j0Kx2

Registreerida saab ka merry[A]kodu.ee ja 736 6955.

Infopäeva toetab EL EAFRD programm

MAK_logo