Taimekasvatus on põllumajanduse haru, mis tegeleb toiduks, söödaks ja tööstustooraineks vajalike taimsete saaduste tootmisega.

Eesti Maaelu Entsüklopeedia (2008), II osa, lk. 349

Käesolevas rubriigis on võimalik lugeda erinevate taimekasvatuse kultuuride kohta ja muust antud teemaga seostuvast.


Teid on valmis nõustama taimekasvatuse valdkonna konsulendid (Leia konsulent), kes omavad teadmisi järgmiste teemade kohta:

 • külvikordade ja maakasutuse planeerimine
 • loomade ja linduse söötmise alused
 • mulla- ja söödaproovide võtmise metoodikad
 • mullateadus ja agrokeemia alused
 • põllu- ja rohumaakultuurid, nende tundmine, kasvatamine ja agrotehnika
 • põllu- ja rohumaakultuuride seemnekasvatus
 • taimehaigused ja kahjurid, nende tõrje
 • taimekasvatuse vajalikud masinad, seadmed ja tehnoloogiad
 • taimekasvatusliku tootmisega kaasnevate nõuete tundmine
 • taimekasvatusliku tootmise majanduse alused (sh tulude-kulude arvestus; kattetulu ja omahinna kalkulatsioon jms)
 • taimekasvatusliku tootmise planeerimine
 • taimekasvatussaaduste (sh loomasöötade) kvaliteedi hindamine
 • taimekasvatustoodangu esmatöötlemine (sh hoiustamine ja säilitamine)
 • umbrohud, nende tundmine ja tõrje
 • väetised ja taimekaitsevahendid, nende hoidmine ja kasutamine ning kasutamise planeerimine