Pressiteade
Veterinaar- ja Toiduamet
08. mai 2015

Algab metsloomade marutaudivaktsiini külvamine piirialadel

Esmaspäeval, 11. mail alustab Veterinaar- ja Toiduamet kevadist rebaste ja kährikute suukaudset marutaudivastast vaktsineerimist  puhvertsoonis riigi kagu –ja kirdepiiri aladel.

Vaktsineerimine viiakse läbi 50 kilomeetri ulatuses Venemaa maismaapiirist ning 30 kilomeetri ulatuses Narva jõest. Vaktsiini külvamist alustatakse Lõuna- ning Kagu –Eestist, seejärel teostatakse vaktsineerimist Ida-Virumaa piirialadel. Seoses marutaudialase olukorra olulise paranemisega Läti Vabariigis on alates sellest aastast vaktsineerimisala võrreldes eelneva nelja aastaga 1/3 võrra väiksem, kuna vaktsineerimist ei tehta enam Läti riigipiiriga külgnevad aladel.

Rebaste ja kährikute suukaudseks vaktsineerimiseks kasutatakse spetsiaalseid peibutussöötasid, mille kalajahust massi sisse on peidetud kapseldatud marutaudi vedelvaktsiin. Peibutussööda pinnal on hoiatuskleebis. Vaktsiinsöötade külvamine toimub õhust väikelennukite abil.  Külvamist ei teostata  linnade, asulate, teede ning veekogude kohal. Lennuvahendid lendavad madalalt, et tagada piisav nähtavus. 

Kui vaktsineerimise ajal leitakse vaktsiinipala, tuleb see jätta puutumatult leidmiskohta. Juhul kui esineb reaalne oht, et vaktsiinipala võivad selle asukoha tõttu leida lapsed või koduloomad, tuleb vaktsiinipala ümberpaigutamisel kanda kummikindaid. Kui peibutussöödas sisalduv vaktsiin on sattunud värskele haavale, silma või suhu, tuleb piirkonda pesta rohke veega (naha puhul ka seebiga) ning pöörduda perearsti poole. Vaktsineerimise toimumise ajal ning järgneval paaril päeval tuleb koerad ja kassid hoida sisehoovides.

Marutaud on loomade ja inimeste ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõppeb alati surmaga. Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde, et loomaomanik on kohustatud jälgima, et tema kassil ja koeral oleks regulaarselt teostatud marutaudivastane vaktsineerimine.

Tänu riigipiiri aladel teostatavale vaktsineerimisprogrammile on suudetud vältida nakatunud riikidest pärinevate rebaste ja kährikute vahendusel marutaud uuesti riiki tungimist ning Eesti on viimased kaks aastat olnud ametlikult marutaudivaba maa.

Metsloomade suukaudne vaktsineerimine kestab orienteeruvalt 16. maini.

Täiendavat informatsiooni vaktsineerimise kohta leiab ning vaktsineeritavate maakondade ajagraafikuga saab tutvuda Veterinaar-ja Toiduameti kodulehel www.vet.agri.ee

Lisainformatsioon
Enel Niin
Veterinaar- ja toiduameti marutaudi projektijuht
telefon 50 99 836
e-post  enel.niin@vet.agri.ee