Põllumajandusminister Ivari Padar allkirjastas sel nädalal põllumajandustootja asendamise toetuse muudatused, millega muu hulgas hakkavad taluperemeeste kõrval asendamistoetust saama ka taluperenaised.

“Uus võimalus on ühe ettevõtte kohta kuni kahe füüsilise isiku asendamise toetamine, seni põllumajandustootja töötajate asendamise võimalust ei toetatud,” selgitas põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist Hanna Kreen. “Praktikas on ettevõtja sageli mees ja lüpsitööd teeb naine, puhkust ja haiguse ajal asendamist vajavad seega mõlemad,” põhjendas ta.

Arvestades, et asendajaid on suhteliselt raske leida ja neid on vaja rohkem, kui praegu võimalikuks osutub, on ka asendajale esitatavaid nõudeid paindlikumaks muudetud: asendaja võib olla isik, kellel on olemas töökogemus põllumajandusettevõttes. Kuna asendajate vastutus ettevõttes on suur, on haridusest ja kogemuse pikkusest määravamad oskused ja isikuomadused, mis selguvad alles värbamisel, intervjuude ja töö käigus, märkis Hanna Kreen.

Ühe isiku asendamise kestus võib olla kuni 90 kalendripäeva aastas (erisus rasedus- ja sünnituspuhkuse korral), sh puhkuse, haiguse jm ajal. Näiteks kui ühe isiku kohta on aasta jooksul kasutatud asendusteenust 28 päeva pikkuse põhipuhkuse ajal, siis sama isiku asendamiseks haigus- või hoolduslehel viibimise ajal võib asendusteenust taotleda 62 päeva ulatuses. Asendusteenuse vajadust tuleb tõendada, tuleb esitada haigusleht, hooldusleht, sünnitusleht või surmatõend.

Puhkuse ajal asendusteenuse osutamise korral on toetuse arvutamise ja maksmise aluseks üldjuhul seadustega reguleeritud dokumendid (puhkuste ajagraafik vmt). Kuna FIE-st põllumajandustootja puhul ei ole puhkuse kohta dokumenti võimalik koostada, ei ole määruses puhkuse tõendamist sätestatud. Lisaks teenuse korraldamisele toetuse abil võiks talupidajate keskliidust küsida ka tasulist asendajateenust.

Hanna Kreen ütles, et määruse muutmise vajadus tulenes Euroopa Liidu riigiabi määruste muutumisest: toetatava teenuse kasutamiseks tuleb tootjal esitada kirjalik taotlus teenuse osutajale, kes siiani on olnud Eestimaa talupidajate keskliit.

Asendusteenust toetatakse nendes ettevõtetes, kus tegeletakse loomakasvatusega, kuna nendes ettevõtetes peavad pidevalt olemas olema kompetentsed inimesed. Toetatav ettevõte ei tohi olla majanduslikes raskustes.

Võrreldes kehtiva määrusega on arvestusse minevad loomaliigid jäänud samaks. Kuigi põllumajandusloomade registrisse kantakse andmed ka hobuslaste kohta, ei võimaldata hobusepidajatele toetust maksta.

Toetatava asendusteenuse osutamist põllumajandustootjale alustati 2007. aastal, järk-järgult on lisandunud võimalus kasutada asendusteenust rasedus- ja sünnituspuhkuse ning eelkooliealise lapse põetamise ajal. Asendusteenuse tarbimise maht ja tarbijate arv on aastatega järjepidevalt kasvanud: 2008. aastal kasutas asendusteenust 37 põllumajandustootjat, 2013. aastal 173. 

Ain Lember, 11.10.2014,Saarte Hääl