Maaeluministeerium
PRESSITEADE
17.10.2017

 

Eesistumise võit: Omnibus-määruse põllumajandusküsimustes jõuti kokkuleppele

12. oktoobril saavutasid Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Eesti, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon kokkuleppe määruste paketi (nn omnibus-määruse) põllumajandusega seotud õigusaktide muutmise asjus.  16. oktoobril kinnitasid kokkuleppe liikmesriikide poolt põllumajanduse erikomitee liikmed. Mainitud määruse üks eesmärke on ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine nii põllumajandussektori kui administratsiooni jaoks.

„Liikmesriigid toetasid selgelt määruses muudatuste tegemist ning see kinnitab, et kokkulepe oli vastavuses liikmeriikide soovidega. Sõlmitud kokkulepet on peetud ka ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) vaheülevaateks ning see on aitab kaasa peagi algavatele ÜPP tuleviku läbirääkimistele,“ sõnas Peeter Seestrand, Eesti esindaja põllumajanduse erikomitees (SCA).

Kokkuleppega kaasnevad muudatused neljas ÜPP-d reguleerivas määruses: otsetoetuste, maaelu arengu, ühise turukorralduse ja horisontaalses määruses.

Maaelu arengu määruses muudetakse riskijuhtimismeetmeid atraktiivsemaks ning lihtsustatakse finantsinstrumentide kasutamist. Otsetoetuste määruses muudetakse püsirohumaa definitsiooni liikmesriikidele valikupõhisemaks ja lihtsustatakse teatud rohestamise elemente. Turukorralduse määruses tugevdatakse tootjate positsiooni tarneahelas. Tootjaorganisatsioonide puhul laiendatakse lepinguliste läbirääkimiste, ühisturustamise ja tootmise planeerimise õiguseid kõigile põllumajandussektoritele. Lisaks antakse tootjatele õigus nõuda kirjalikke lepinguid ja võimalus leppida toodangu ostjaga kokku väärtuse jagamise klauslites.

 

Teate edastas:

Kertu Kärk
Maaeluministeerium
Avalike suhete osakond
Tel. 6256152

press@agri.ee