Eesti Erametsaliit (EEML) on mures, et metsade majandusliku ja ökoloogilise väärtuse parandamiseks ette nähtud toetusele on põllumajandusministeerium kavandanud vaheaasta.

Reedel Nelijärvel toimunud Eesti Erametsaliidu üldkoosolekul arutati, millised on võimalikud tagajärjed Eesti erametsade olukorrale, kui metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse väärtuse parandamiseks mõeldud toetus kaob. Leiti, et 2014. aastale kavandatud vaheaasta toetuse maksmisel annaks tõsise tagasilöögi senistele ühistute edusammudele erametsanduse edendamisel.

Täna põllumajandusministrile saadetud pöördumises rõhutab Eesti Erametsaliit, et hooldusraied on kõige olulisem metsakasvatuslik tegevus üldse, selle mõju kestab mitu inimpõlve. Nende tööde kulukus on paraku tinginud olukorra, kus valdav osa erametsadest on täna hooldamata ja suur osa väärtuslikku mullapinda on mõistlikust kasutusest väljas.

Erametsad, mis kogu Eesti territooriumist moodustavad neljandiku, on maaelu tähtis osa. Eesti erametsade tervis ja ökoloogiline mitmekesisus ning töökohtade säilimine on olulised kogu Eesti jaoks. 

Maaleht.ee, 09.12.2013