EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA
PRESSITEADE
25. jaanuar 2016

Homsel Lihafoorumil arutatakse keerulises seisus lihasektori tulevikku

Homme, 26. jaanuaril algusega kell 10 toimub Tartumaal Märjal Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Lihafoorum 2016, mis toob kokku üle 100 lihasektori esindaja. Foorumil arutatakse lihaveise-, lamba- ning sealihatootmise olukorda ja väljavaateid, kuid teemade hulgas on ka uued toitumissoovitused, lihasektori haridusküsimused ja sigade Aafrika katku kahju sealihasektorile. Paneeldiskussioonides arutlevad lihatootjad ja lihasektoriga seotud spetsialistid sektori tuleviku üle.

„Eesti lihasektoris toimusid möödunud aastal kardinaalsed muudatused, mis on jätnud sügava jälje kodumaise liha tootmisse. Eesti seakasvatust laastab sigade Aafrika katk ja sealiha hinnad on ajaloo madalaimal tasemel, mis on sundinud paljusid seakasvatajaid tootmise lõpetama. Katku levik takistab kodumaise liha töötlemist, müüki ja eksporti. Põhikarja emiste arv on vähenenud pea kolmandiku võrra, selle alusel prognoositav järjest väiksem kodumaine sealihatoodang kompenseeritakse Eesti seakasvatajate kahjuks aina kasvava impordiga,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lihatoimkonna esimees Riho Kaselo.

„Euroopa veise- ja lambalihasektoris on  turusituatsioon suhteliselt soodne ja loomade eksport edeneb, kuid vastamist vajab küsimus, kuidas suudaksime rohkem väärindada kodumaist veise- ja lambaliha,“ lisas Kaselo.

Statistikaameti andmetel oli liha isevarustatuse tase 2014. aastal 90%. Veiseliha toodeti üle isevarustatuse taseme (121%), lamba-, kitse- ning sealiha tootmine vastas isevarustatuse tasemele. Linnuliha osas ulatus isevarustatus 2014. aastal vaid 63%-ni. 2014. aasta andmetel söödi Eestis keskmiselt 70 kg liha inimese kohta, kõige enam süüakse sealiha (37kg/inimese kohta) ja linnuliha (23kg/inimese kohta). 2015. aastal muutus sealiha isevarustatus sigade Aafrika katku puhkemise tõttu kardinaalselt ja Eesti ei suuda enam ennast sealihaga täielikult varustada.

Foorumiks ilmub liha tootmist, töötlemist ja tarbimist käsitlev artiklite kogumik. Foorumi korraldamist toetab Euroopa Liit. Foorum toimub Tartumaal Märjal Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu saalis.

Lisainfo: Evi Randpere, EPKK lihatoimkonna koordinaator, e-post: evi@epkk.ee, tel: 600 9349 või 509 7819.

PÄEVAKAVA

09.30 Kogunemine, tervituskohv

10.00 Foorumi avamine
Riho Kaselo, EPKK lihatoimkonna esimees

10.10 Eesti lihasektori olukord ja väljavaated
Urmas Kruuse, maaeluminister

10.40 Liha uutes toidusoovitustes
Tagli Pitsi, Tervise Arengu Instituudi ekspert

11.00 Paneeldiskussioon: Eesti lihaveise- ja lambakasvatussektori väljavaated: loomakasvatusest valmistoote turustamiseni

Taime Puura, Eesti Lambakasvatajate Seltsi tegevjuht
Katrin Noorkõiv, MTÜ Liivimaa Lihaveis juhatuse liige
Tanel-Taavi Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees
Aldo Vaan, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige
Arnold Pastak, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor
Mehmet Kumru, veiste ekspordi arendaja Eestist Türki
Moderaator: Roomet Sõrmus, EPKK juhataja

12.40 Lõuna

13.30 Sigade Aafrika katku mõjust Eesti sealihasektorile
Pille Vahtramäe, Eesti Konjunktuuriinstituudi teadur

14.00 Paneeldiskussioon: Eesti sealihasektori väljavaated

Illar Lemetti, Maaeluministeeriumi asekantsler
Urmas Laht, Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu esimees 
Teet Soorm, AS HKScan Eesti juhatuse esimees 
Ainike Nõmmisto, Veterinaar- ja Toiduameti loomatervisebüroo juhataja
Raul Maripuu, Valjala Seakasvatus OÜ juhatuse liige
Aare Kalson, Rotaks-R OÜ juhataja
Moderaator: Riho Kaselo, EPKK lihatoimkonna esimees

15.40 Foorumi kokkuvõte