Koostaja: Meri Helipõld, ETKI

Eesti Taimekasvatuse Instituudi teaduri Heli Meripõllu raamatus käsitletakse ida-kitseherne (Galega orientalis Lam.) uurimise ajalugu ja tema introduktsiooni nii Eestis kui kogu maailmas, kirjeldatakse ida-kitseherne bioloogiat, agrotehnikat, seemnekasvatust ja sordiaretust. Käsitletakse antud söödakultuuri saagikust ja söödaväärtust nii puhas- kui ka segukülvides kasvatatuna ning tema kasutusvõimalusi ja väärtust loomasöödana. Spetsiaalsed peatükid on pühendatud söödagaleega kasvatamisele mullaviljakuse parandamise eesmärgil ning tema kasutamisele endiste põlevkivikarjääride rekultiveerimisel.

Loe täispikkuses väljaannet ETKI kodulehel.