Põllumajandusplasti hulka loetakse ka muu põllumajanduses või aianduses kasutatav plast, mis on sarnaste omadustega ning mida saab kasutada samal otstarbel nagu eespool nimetatud plaste.

Allikas: Põllumehe Teataja, oktoober 2021

Põllumajandusplast jäätmeseaduse tähenduses on põllumajanduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör.

Halb näide – sorteerimata põllumajandusplasti jäätmed. Foto: EPKK

Tegemist on probleemtootega, millele on jäätmeseaduses rakendatud laiendatud tootjavastutuse nõuded, mis tähendab, et põllumajandusplasti tootjal (sh maaletooja) on kohustus kokku koguda ja taaskasutada oma turule lastud põllumajandusplastist tekkinud jäätmed.

Põllumajandusplasti tootja ja kasutaja kohustused on täpsemalt sätestatud Vabariigi Valitsuse 15.02.2013 määruses nr 30 „Põllumajandusplastist tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ (edaspidi määrus nr 30).

Järgnevalt kokkuvõtlikult põllumajandusplasti kasutaja ja tootja kohustused ning info jäätmete kogumise ja tagastamise kohta.

Halb näide – põllumajandusplasti jäätmed segamini muude jäätmetega. Foto: EPKK

Põllumajandusplasti kasutaja (ehk põllumajandustootja) kohustused

 • Põllumajandusplasti kasutaja peab koguma põllumajandusplasti jäätmed lahus muudest jäätmetest ja vältima nende segunemist teiste jäätmete või materjalidega.
 • Põllumajandusplasti jäätmete vedamisel kogumispunkti tuleb vältida põllumajandusplasti jäätmete segunemist ja saastumist teiste jäätmete või materjalidega.
 • Põllumajandusplasti jäätmed tuleb enne üleandmist sorteerida materjalide liikide põhiselt järgmiselt: silokile eraldi, võrk eraldi, aunakile eraldi, pallinöör eraldi, kanistrid eraldi, muud plastid eraldi.

Põllumajandusplasti tootja (sh maaletooja) kohustused

 • Tootja peab korraldama põllumajandusplasti jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise, sh vähemalt 50% jäätmetest tuleb ringlusesse võtta. Kogumine tuleb korraldada selliselt, et põllumajandusplasti kasutajale oleks jäätmetest loobumine võimalikult mugav.
 • Põllumajandusplasti tootja peab oma turule lastud põllumajandusplastist tekkinud jäätmed vastu võtma tasuta. Tootja peab kokku koguma jäätmeid vähemalt eelmisel kalendriaastal turule lastud põllumajandusplasti massi ulatuses.
 • Tootja peab rajama jäätmete kogumispunkti igasse Eesti maakonda, kogumist võib korraldada ka põllumajandusplasti kasutaja juures. Kui tootjal puudub maakonnas kogumispunkt ning jäätmete kokku kogumist korraldatakse põllumajandusplasti kasutaja juures võib kasutaja käest transpordi eest tasu küsida kuni maakonnapiirini.
 • Sorteerimata jäätmed võrdsustatakse segajäätmetegamille käitlemise eest tasub põllumajandusplasti kasutaja.
 • Olemasolevate kogumispunktide kohta saab infot: http://www.silokile.ee/
 • Jagada põllumajandusplasti kasutajale infot põllumajandusplasti jäätmete käitlusnõuete ja tagastamisvõimaluste kohta.

Põllumajandusplasti jäätmete kogumine ja hoiustamine

 • Põllumajandusplasti eemaldamisel:
  • sorteeri materjalid koheselt liikide põhiselt: silokile eraldi, võrk eraldi, aunakile eraldi, pallinöör eraldi, kanistrid eraldi, muud plastid eraldi;
  • kogu jäätmed koheselt lahus;
  • võimalusel raputa silo-/aunakile jm kuivaks, et jäätmed ei sisaldaks mulda, silojäätmeid jms.
 • Põllumajandusplasti jäätmed kogu eraldi lahus muudest jäätmetest, need ei tohi olla segamini rehvide, muu pakendi ja prahiga.
 • Põllumajandusplasti jäätmeid hoiusta nii, et jäätmed jäävad kuivaks – nt bigbag’ides, katuse all vms.

Põllumajandusplasti jäätmete tagastamine

 • Info saamiseks pöördu maaletooja poole, kelle käest põllumajandusplast osteti!
  • vt ka põllumajandusplasti tootjate kohustuste punkti
 • Probleemtooteregistri andmetel on Eestis hetkel 7 põllumajandusplasti tootjat (maaletoojat): Agroshop OÜ, Starter ST OÜ, Scandagra Eesti AS, Baltic Agro AS, Alve OÜ, SE Tehnikakeskus OÜ ja Slipest OÜ.
 • Tagastamise kohta saab infot: http://www.silokile.ee/
 • Järvamaal pakub põllumajandusplasti jäätmete käitlemise teenust ka ScanWaste (https://scanwaste.ee/#teenused).

Hea näide – põllumajandusplasti jäätmed on kogutud liigiti ja lahus muudest jäätmetest ning hoiustatud kuivas. Foto: EPKK

Kasulikud viited

Elektroonilise teabematerjali valmimist toetas Euroopa Liit. Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas

EPKK ja EL logo