Maaeluministeerium
PRESSITEADE
17.03.2016

Kruuse: Biomajandus võiks olla Eesti majanduskasvu üks aluseid

Soome biomajanduse korraldusega tutvunud maaeluminister Urmas Kruuse ütles, et ka Eesti peab hakkama senisest süsteemsemalt tegelema valdkonna arendamisega, sest see aitaks luua maapiirkondadesse töökohti.

„Soome riik võttis 2014. aastal vastu biomajanduse strateegia, mis seab eesmärgiks biomassi tõhusamalt majandades ning väärindades luua kümne aastaga 100 000 töökohta,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Ka Eestis oleme alustanud ettevalmistusi biomajanduse strateegia loomiseks, sest biomassi paremini väärindades võiks sellest saada üks majanduskasvu aluseid ning töökohtade loojaid maapiirkondades. Meil on Soomelt biomajanduse vallas palju õppida.“

Kohtumisel Soome põllumajandus- ja keskkonnaminister Kimmo Tiilikaineniga olid kõne all ka Eesti ning Soome koostöövõimalused Aasia turgudele toidukaupade eksportimisel. „Soome riigi poolt on huvi ühise tegutsemise vastu olemas, sest meie eesmärgid kaugetel turgudel on võrdlemisi sarnased. Nüüd tuleb koostöös mõlema riigi ettevõtjatega leida konkreetsed ühisprojektid,“ lisas Kruuse.

Minister Kruuse külastas visiidi käigus biomajanduse uuringute keskust BIORUUKKI ning osales Helsingi toidumessil Gastro, kus oma stendiga on väljas ka Eesti toiduettevõtjad.

Vaata lähemalt Eesti biomajanduse strateegia ettevalmistuste kohta http://agri.ee/et/eesmargid-tegevused/biomajandus

Soome biomajaduse strateegia leiab https://www.tem.fi/files/40366/The_Finnish_Bioeconomy_Strategy.pdf

Teate edastas:

Kristo Mäe
Maaeluministeerium
avalike suhete osakond
tel 5558 8166
press@agri.ee