Allikas: ETKI,  Liina Kann

Hetkel on päevakorral taimekaitsevahendite varumise ja põlluplaanide koostamine. Meil taimekasvatuse pikaajalise programmi raames läbi viidud resistentsusalaste katsete tulemused on kindlasti abiks tootjatele efektiivsemate valikute tegemisel.

Naeri- hiilamardikas (Brassicogethes aenus Fab) on peamine kahjur Eestis, kes närides rapsi õiepungi, tekitab suurt kahju. Viimastel aastatel on putukas levinud nii tali- kui suvirapsil, kahjustades eriti suvirapsi taimi. 2021. aasta kuumal suvel leidus rapsipõlde, kus kahjurite arvukus oli nii suur, et taimedel ei moodustunudki kõtru.

Naeri- hiilamardikad 2021. aasta kevadel talirapsil. Autor: Liina Kann

Insektitsiidiresistentsus on kahjurite kohandumine toimeainetega, mille tulemusena selle aine tundlikkus kahjuris väheneb. Eristatakse erinevaid toimemehhanisme: ainevahetuslik, toimekoha tundetus jne.

Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitsevahendite registrisse on kantud 14 insektitsiidi, mida saab kasutada naeri- hiilamardika tõrjeks. Neist 13 kuuluvad püretroidide toimeainete klassi ja üks, mis kuulub indoksakarb´i toimeainete klassi, mida saab veel kasutada 2022. hooajal, kuid mitte hiljem.

ETKI 2021 a. monitooringu raames kogutud proovide põhjal viidi läbi resistentsusalased katsed vastavalt IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) protokollide põhjal. Katsete tulemused näitavad Eestis insektitsiidiresistentsuse olemasolu erinevate toimeainete suhtes. Resistentsuskatsed viidi läbi püretroidide toimeaineklassi kuuluvate lambda-tsühaloriini ja tau-fluvalinaadiga ning indoksakarb´iga nii tali- kui suvirapsilt kogutud hiilamardika populatsioonidega. […]

Entomoloog Liina Kann on koostanud ülevaatliku artikli naeri- hiilamardikate Eesti populatsioonide insektitsiidiresistentsuse 2021. a tulemustest.

Loe artiklit täispikkuses ETKI kodulehelt

Vaata 2021. a naeri-hiilamardikate populatsiooni uuringu tulemusi
Leia infot taimekahjustajate monitooringu kohta