13. oktoobril 2021 toimus Tartus Eesti Rahva Muuseumis Lihaveisekasvatajate aastakonverents 2021, mis kutsus kuulajaid kaasa mõtlema hetkel veisekasvatajate südameil olevatel teemadel. Ettekanded  puudutasid nii globaalseid kui kohaliku tähtsusega teemasid.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud konverentsi videoülekannet saab 22. oktoobrini 2021 jälgida siin: https://www.erm.ee/et/content/lihaveisekasvatuse-konverents-est.

„Lihaveisekasvatus on Eesti taasiseseisvumise algusest alates kiiresti populaarsust kogunud loomakasvatusharu ning loomade arvukus on jõudsalt kasvanud kuni viimase ajani. Kokku on Eestis registreeritud 16 lihaveisetõugu. Neist arvukamalt on esindatud hereford, aberdiin-angus ja limusiin. Loomade arvu ja tõulise väärtuse kasvu taga on paljuski tugeva katusorganisatsiooni Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi tegevus,“ ütles Eesti Lihaveisekasvatuse Seltsi esinaine Jane Mättik.

Viimasel ajal on lihaveiste arvukus Eestis aga hakanud kahanema. Kui 2020. aasta septembris oli PRIA andmetel Eestis registreeritud 85 785 lihaveist (sh. 33 141 amme) siis praeguseks on loomade arv kahanenud 1577 looma võrra ulatudes 84 208 loomani (sh 32 602 amme). „Loomade arvu languse põhjustena võib nimetada loomapidamise karmistuvaid tingimusi ning madalaid toetuse määrasid, mis takistavad tootmiseks vajalike investeeringute tegemist,“ sõnas lihaveisekasvatajate juht.

„Aastakonverentsi läbiv teema on lihaveise ja looduse kooslus. Kavas on vaadelda veiste rolli ja selle olulisust keskkonnas laiemalt. Samuti kuuleme pikaaegse eduka lihaveisekasvataja arvamust selle kohta, millised tuuled on viimastel aastatel puhumas Eesti lihaveisekasvatuses,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja arendusnõunik Triin Hallap.

Konverentsi esimeses pooles räägiti keskkonna teemadel, keskendudes uuele Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavale. Arutleti ka selle üle, milline on kohaliku veisekasvatuse jätkusuutlikkus ja milline on hetkel olukord bioturvalisusega Eesti lihaveisefarmides. Konverentsi lõpetas vestlusring „Kellele ja miks on lihaveised vaja?“

Päevakava pikk.ee kalendris

Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Liit ja sellel osalemine on tasuta.

MAK_logo