Piimakarjakasvatus on Eesti aladel olnud põllumajanduse tähtsaimaid tootmisharusid, kuna looduslike olude poolest on Eesti sobiv piirkond piima tootmiseks. Piimatoodang sõltub aga olulisel määral söötmise kvaliteedist.

Üle 20 aasta  ilmus eesti keeles lüpsilehmade söötmist süsteemselt käsitlev raamat „Lüpsilehma söötmine“. Loe lähemalt Maablogist:  http://maablogi.wordpress.com/2014/07/11/ule-20-aasta-ilmus-eestikeelne-raamat-lupsilehmade-sootmise-kohta/ 

www.agri.ee