Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) maksab taas ühekordset õpitoetust, mis on mõeldud Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusega seotud õppekavade üliõpilastele.

Sel aastal pälvisid ühekordse õpitoetuse suurusega 500 eurot kaks Eesti Maaülikooli tudengit: Dagni Alice Viidu, kes õpib veterinaarmeditsiini õppekaval, ning Taavi Todi, kes õpib toiduainete tehnoloogia õppekaval.

Toetuse taotlemiseks tuleb õpilasel täita ankeet, kus tuuakse välja oma erialane tegevus nii koolis kui kooliväliselt ning kirjutatakse essee, kus selgitatakse, kuidas seotakse oma tegevused maaeluga nüüd või tulevikus. Lisaks arvestatakse keskmist hinnet ning kooli soovituskirja. Sel aastal esitas taotluse toetuse saamiseks 17 üliõpilast.

„Selle aasat stipendiumi saajad on olnud aktiivsed osalejad väljaspool ülikooli toimuvatel üritustel, aga ka hea keskmise hindega, mis näitab nende huvi õpitava eriala vastu. Esseesid lugedes oli tunda, et noortel on kindel teadmine ja eesmärk, kuhu poole pürgida peale ülikooli lõpetamist,“ iseloomustas Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige ja toetuste andmise komisjoni esimees Andres Vinni ühekordse õpitoetuse saanud üliõpilasi.

Toetuse saajad määrab komisjon, kuhu kuuluvad Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, ajalehe Maaleht ning sihtasutuse Erametsakeskus esindajad.

Teate edastas

Jane Lumiste
turundusspetsialist
Maaelu Edendamise Sihtasutus
MES nõuandeteenistus
jane.lumiste@pikk.ee
Tel: 56 481 953
Oru 21, Viljandi
www.pikk.ee