Kuna väikekasvatajale kättesaadavate lehemädaniku tõrje preparaatide valik on suhteliselt piiratud, siis omab suurt tähtsust sortide lehemädanikukindlus.

– Kasuta tervet sertifitseeritud seemnekartulit, mida saab osta otse seemnekasvatajatelt või aianduspoodidest. Nii väldid seemnemugulatega levivaid haigusi.

– Väldi kartuli kasvatamist samal kohal. Nii vähendad mullas levivaid haigustekitajaid.

– Kartulimugulate eelidandamine tagab taimede kiire algarengu, mis võimaldab vähendada taimekahjustajate kahjustusi.

– Kõige efektiivsem on taimehaiguste või kahjurite esinemise varases faasis tehtud keemiline tõrje, mistõttu tuleb kartulit kasvuaegselt pidevalt jälgida ja vajadusel pritsida.

– Säilitamiseks mõeldud kartuli kasvatamisel on oluline valida haiguskindlamad ja parema säilivusega sordid.

Allikas: Mati Koppel, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor, Maaleht