Kui rukkiheina tõrjele aegsasti tõsist tähelepanu
ei pöörata, võib see kujuneda meie põldudel sama suureks probleemiks kui lähiriikides.

Rukkihein (Apera spicaventi) – varem tuntud rukki-kasteheina nimetuse all – on puju ja tuulekaera kõrval saamas Eesti põldudel üsna tülikaks umbrohuks. Kui varasematel aegadel võis meil rukkiheina leida suhteliselt harva ja vaid paiguti, siis nüüdseks on selle levik laienenud.

Loe edasi Maalehest

Malle Järvan, Eesti Maaviljeluse Instituudi vanemteadur