Avanemas on Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (meede 6.4) taotlusvoor. Taotlemine toimub läbi e-PRIA ajavahemikus 17.03.2021-31.03.2021. MES nõuandeteenistuse konsulendid on valmis ettevõtjaid nõustama toetuse taotlemisel. Huvitatutel palume esimesel võimalusel leida endale konsulent lehelt  https://test.pikk.ee/nouandeteenistus/konsulendid/leia-konsulent/

 

Meetmest on toetatavad järgmised tegevused:

  • ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras
  • masina, seadme või  muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine;
  • rändkaupluse või selle sisseseade ostmine.

Täpsemat infot meetme kohta ja toetuse saamise tingimustega saate tutvuda PRIA kodulehel https://www.pria.ee/toetused/maapiirkonnas-majandustegevuse-mitmekesistamise-investeeringutoetus-2021