Põllumajandusameti poolt nõutava tegevuse jätkamise teate oli Saare maakonna 170 mahetootjast eilse seisuga vormistanud vaid iga viies.

“Viimastele päevadele jättes tekib meie töötajatel tohutu koormus, siis peavad tootjad varuma kannatust, sest jutulesaamise ooteaeg võib pikaks osutuda. Eelmistel aastatel oli selle nõude täitmine elavam. Ei tea, kas hilisest kevadest tingitud kultuuride külviplaanidest või muust, aga praegu on selles osas lubamatult vaikne,” ütles põllumajandusameti Saaremaa keskuse juhataja Anne Väli Meie Maale.

Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega, sh mitteharitavatelt aladelt taimede või seente korjamisega, loomakasvatusega, mesindusega ning seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja turuleviimisega tegelev isik peab esitama põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 21. maiks teabe ettevõttes toimunud muutuse kohta vastavalt põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrusele nr 25.

Teabe esitamise päevaks peab olema tasutud riigilõiv.
 

Maaleht, 14.05.2012