Avaldatud: 1. märts 2017Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE
Tartu, 1. märts 2017

Märtsis saab PRIAst taotleda loomakasvatuse otsetoetust ja üleminekutoetusi

2.-21. märtsil saab PRIAst taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust ning viit liiki üleminekutoetusi. Kokku on nende toetuste maksmiseks 2017.aastal planeeritud ligi 19,3 miljonit eurot.

2. märtsi seisuga kuni 400 piimalehma kasvatanud loomapidaja saab toetust hilinenult taotleda veel ka 22. märtsist 17. aprillini, aga makstavat summat vähendatakse siis 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Piimalehmade kasvatamist toetab Euroopa Liit eelkõige seoses Venemaa embargo ning ELi piimakvootide kadumise tulemusel tekkinud turuprobleemidega, aitamaks kuni 400-pealiste karjade pidajatel keerulistes oludes tootmist jätkata. Üleminekutoetusi ehk nn top-up toetusi rahastab pärast paariaastast vahet täies mahus Eesti riik, et tagada Eesti põllumajandustootjatele ELi teiste riikidega võrdsemad konkurentsitingimused.

Ammlehma ja ute kasvatamiseks saab toetust 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris taotleja nimel olevate nõuetekohaste loomade eest. Piimalehma, ammlehma ja ute kasvatamise toetusega seoses kehtib loomadele ka kohustuslik pidamisperiood 8. maini.

Veise, ute  ja piima üleminekutoetust saab taotleda varasemate aastate tootmise ja toetustega seotud andmete põhjal kindlaks tehtud määratud toetusõiguste alusel; andmed toetusõiguste kohta on kättesaadavad kodulehelt ja e-PRIAst. Kolme nn tootmisest lahtiseotud toetust saavad taotleda jätkuvalt põllumajandusliku tegevusega tegelevad isikud neile määratud, teiselt isikult üle võetud või päritud täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel. Avaldus toetusõiguste üleandmise-vastuvõtmise kohta tuleb esitada hiljemalt koos loomatoetuse taotlusega eeloleval vastuvõtuperioodil.

PRIA soovitab toetustaotluse täita e-PRIAs. Seal toetuste taotlemist kergendab iga toetuseliigi juures leitav lisainfo, mis annab taotlejale teada tema nimel leiduvate loomade või toetusõiguste andmed. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes saab kasutada e-PRIA kliendiarvuteid ning vajadusel paluda juhendamist büroo töötajalt. Infot võib küsida otsetoetuste infotelefonil 7377 679, juhised toetuste taotlemiseks ja nõuded taotlejaile on väljas PRIA kodulehel.

Üleminekutoetuste ühikumäärad kinnitab PRIA 10. juuniks, otsused 22. juuniks ja sellele järgneb toetuste maksmine. Piimalehma kasvatamise otsetoetuse ühikumäär selgub 1. detsembriks, otsused kinnitatakse 10. detsembriks ning toetused planeerib PRIA välja maksta detsembrikuu jooksul.

Pressiteate koostas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele