Uue aasta alguses tasub põllumeestel tähelepanu pöörata aastavahetusega toimunud kuuele seadusemuudatusele ja jälgida Riigikogus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muudatuse käekäiku.

Uus aasta tõi uue toetusteperioodi reeglid

Põllumajandussektorit puudutava olulise muudatusena 2015. aastal on uue Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse jõustumine. Sisuliselt reguleerib seadus põllumajandustoetuste rakendamist Eestis. Seadusega tehtud muudatuste hulgas on näiteks muudatused põllumajanduslike otsetoetuste süsteemis ja programmiperioodiks 2014-2020 loodud maaelu arengu toetuste rakendamise reeglistik. Toetuse saamise täpsustatud nõuded sätestatakse seaduse alusel kehtestatavate põllumajandusministri määrustega.

Osad toetused tulumaksustatakse

Täispikka artiklit loe edasi pollumajandus.ee-st.