Taavi Võsa, Kalvi Tamm, Raivo Vettik
Maaleht, 22.09.2013

Kulu ja tulu hea vahekorra saavutamisele aitab palju kaasa kultuuride õigeaegne mineraalväetistega pealtväetamine tsentrifugaallaoturitega. Kui laotur on seadistatud kvaliteetset väetist soovitud viisil laotama, on loodud eeldus kvaliteetse tulemuse saamiseks.

Taimed vajavad kasvamiseks sobivas koguses ning vajalikul ajal toitaineid, vett ja õhku. See lihtne tõde kipub ununema, kui räägitakse saake piiravatest teguritest ning otsitakse suurte saakide saamise imevahendit.

Kas just imevahendiks, kuid maksumuse ja saadava tulu suhtelt üks tõhusamaid on kultuuride õigeaegne mineraalväetistega pealtväetamine tsentrifugaallaoturitega. Julgemad põllumehed on pruukinud jõudsat masinat edukalt ka seemnete hajuskülviks.

Käesolevas kirjatükis ei käsitleta väetamise agronoomilisi aspekte, vaid piirdutakse tahkete mineraalväetiste laotamist mõjutavate tegurite analüüsiga ja esitatakse viljeluspäevadel 2013 esitletud mineraalväetiselaoturite töödemol saadud ristsuunalise laotamisühtlikkuse mõõtmistulemusi.

Ühtlane varustamine

Mineraalväetiste laotamise eesmärk on taimede ühtlane varustamine toitainetega, selle eelduseks on põllu pinnale ühtlaselt laotatud väetis. Agregaadi liikumissuuna järgi eristatakse põiksuunalist ja pikisuunalist laotamisühtlikkust.

Loe täispikka artiklit edasi Maalehest.