Konsulent on spetsialist, kes tegeleb nõuandetegevusega maaelu arengu ja põllumajanduse valdkonnas. Ta nõustab üksikkliente, gruppe, organisatsioone, huvirühmi, kogukondi maaelu arenguga seotud valdkonnas üldisematel või spetsialiseeritud küsimustes.

Nõuandesüsteemi kuuluvad konsulendid on läbinud kutsekvalifikatsiooni kontrolli (Põllumajandusuuringute Keskuse juures asuva kutsekomisjoni poolt), kus hinnatakse konsulendiks soovijaid kutseseadusest ja kutsestandardist lähtuvalt. Lisaks konsulendid täiendavad ennast pidevalt koolitustel ja teadusasutustega koostööd tehes. Kindlasti on üheks nõuandesüsteemis tegutseva konsulendi eeliseks hea informeeritus päevakohase teabega, sest nõuandeteenistuse abiga toimub tihe infovahetus erinevatelt organisatsioonidelt saadud infoga. Veel on meie konsulentide eeliseks sõltumatu nõuanne, sest konsulentide huvi on Teile võimalikult kvaliteetset nõu anda, sealjuures sisendite reklaamimisega mitte tegeleda.

13.11.2018. a. seisuga oli kutsetunnistust omavaid konsulente 137  (sh. maaettevõtluses-finantsmajanduses 32,  loomakasvatuses 21, taimekasvatuses 17, metsanduses 45 ja teistes maaelu puudutavates valdkondades 22).

Kui tunned huvi ka ise konsulendiks saamise vastu, siis palun tutvu Põllumajandusuuringute Keskusse kodulehega (http://www.pmk.agri.ee/). Konsulendid spetsialiseeruvad nõuandetööks põhiliselt järgmistes valdkondades või ka mitmes valdkonnas:

 • maaettevõtlus ja finantsmajandus;
 • juhtimine;
 • taimekasvatus (sh mahetootmine);
 • aiandus (sh mahetootmine);
 • metsamajandus
 • mesindus;
 • hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatus (liigid eraldi);
 • keskkonnakaitse ja loodushoid;
 • kalandus (sh saaduste esmatöötlemine);
 • vesiviljelus (sh saaduste esmatöötlemine);
 • põllumajanduslikud ehitised;
 • põllumajandustehnoloogiad;
 • maaparandus;
 • kogukonna areng.

Toetatavat nõuannet pakkuvate konsulentidega ja nõustajatega on võimalik ühendust võtta otsides siit endale piirkonna või valdkonna järgi sobiva kontakti.