Avaldatud: 18. märts 2016Kategooriad: Uudised

Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ootab endiselt sooviavaldusi maaettevõtjatelt ja põllumajandustootjatelt, kes soovivad võtta osa mentorprogrammist ning kasutada tasuta kogenuma maaettevõtja nõu ja tuge.

Osalemiseks on kaks viisi ja neile on erinevad nõuded:

1)      mentorina ehk suurte kogemustega praktikuna alustava ettevõtja toetamine;

2)      mentiina ehk alustava ettevõtjana, kes vajab kogemustega ettevõtja tuge ja nõu.

„Mentorprogrammis osalemine on heaks võimaluseks kogenud ettevõtjatel jagada oma kogemusi, aidata alustavatel ettevõtjatel areneda ja vigu vältida ning panustada seeläbi Eesti maaelu arengusse. Mentiidel on see heaks võimaluseks näha teisi vaatenurki, õppida teiste kogemustest, saada tagasisidet enda tegevusele ning oma ettevõtet arendada,“ selgitas programmi sisu Maaelu Edendamise Sihtasutuse arendusprojektide koordinaator Katri Kuusk.

Ta rõhutas, et mentorid ja mentiid peaks enda dokumendid esitama 18. märtsiks. „1. aprilliks valime välja vähemalt 5 mentorit ja 15 mentiid. Ühel mentoril on kuni viis mentiid, kellega ta tegeleb kuni 25 tundi aastas. Omavahelised kohtumised lepivad osapooled ise kokku, viiakse läbi ka ühisüritusi, mille käigus kohtuvad kõik mentorid ja mentiid ja saavad vastastikku kogemusi vahetada. Mentorpaarid moodustatakse vastavalt mentorite-mentiide asukohale ja tegevusvaldkonnale, kuid vastavalt soovile on neid võimalik ka vahetada,“ ütles Kuusk.

Nõuded mentorile:

  • Vähemalt 5-aastat ettevõtte juhtimis- ja ettevõtluskogemust omav põllumajandustootja, maaettevõtja või vastava valdkonna spetsialist või konsulent, kellel on vähemalt 5-aastat ettevõtte juhtimis- ja ettevõtluskogemust, on läbinud positiivselt juhtimiskoolituse ja olnud konsulendi praktika juhendaja;
  • Mentoril on teadmised ja kogemused juhtimisest, planeerimisest, finantsidest ja turundusest;
  • Mentorid peavad enne teenuse osutamist läbima mentorluse põhimõtteid, baasoskusi ja supervisiooni käsitleva kaheosalise koolituse, mille korraldab MES.

Nõuetest mentorile saab lisaks lugeda SIIT.

Katri Kuusk täiendas ka nõuetes olevat müügitulu piirangut. „Müügitulu piirangut mentoritel pole, kuid vaatame, et see poleks väiksem, kui mentiil, keda ta juhendama hakkab,“ lausus Kuusk.

Nõuded mentiile:

  • Eelnev majandustegevus vähemalt 1 aasta – 5 aastat, erandkorras võidakse kaasata ka ettevõtjad, kes on tegutsenud kauem kui 60 kuud;
  • Põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad;

ettevõtte müügitulu oli viimase kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt vahemikus 4000 kuni 100 000 eurot;

  • On motiveeritud mentorprogrammis osalema ning oskab põhjendada oma vajadust mentori järele.

Nõuetest mentiile saab lisaks lugeda SIIT.

Kontaktid osalemiseks ja lisainfot leiad SIIT.

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele