Eile Saaremaa ühisgümnaa­siumis lõputunnistuse vastu võtnud Lauri Post on oma tulevikuplaanid ammu valmis mõelnud. "Tahan maaülikoolis loomakasvatust õppida. Kõigepealt tuleb aga kaitse­väkke minna. Ülikoolis saan õpingutega alustada järgmi­sel aastal," rääkis saarte kaunimate visside näitus-sõul parima loomade esitle­ja tiitli pälvinud abiturient.

Lennukaaslastega nädalaselt Itaalia reisilt naasnud Lauri Post on üks vähestest gümnaasiumilõpetajatest, kes tahab oma tu­leviku siduda maatööga ehk põllumajandusega. Ei tea, kui tõsiselt võtavad nüüdisaja noo­red rahvatarkust "põllumees põline rikas". Ilmselt loevad elu­kutse valikul paljud tegurid, mille pluss- ja miinuspooltega arvestatakse.

Lauri Post on maapoisina maast-madalast loomadega kokku puutunud. Koolipoisina on ta kaks korda (2010 ja 2012) võitnud saarte vissivõistlustel parima loomade esitleja tiitli.

Kaabuga; viigipükste, val­ge särgi ja lipsuga sirge rühiga noormees oli hindajaile juba iseenesest pilkupüüdva välimu­sega. Üksnes sellest aga ei pii­sa. Tema esitletav loom peab samuti igati esinduslik välja nä­gema ja korralikult käituma, täi­tes esitleja käsklusi.

Professor Olev Savelile, kes tänavugi Lauri Postile parima esitleja auhinna üle andis, on noormees tuttav juba üle-eelmisest aastast. Tookord ja nüüd­ki ei olnud professor Saveli Saaremaa noormehele kiituse jaga­misega kitsi.

Tunnustuse pälvinud Lauri Post ise jäi tiitlivõitu kommen­teerides tagasihoidlikuks. Müt­siga ta konkurente lööma ei läi­nud, kuigi peakate oli muljet­avaldav. Väärt tulemuse saavutamiseks peab kõvasti tööd te­gema. Mitu treeningutundi või -päeva noormees oma hoolealuseid õpetas, ei osanud kahekord­ne tiitlivõitja ise öeldagi. Mõis­tagi ei olnud neid tunde vähe. Raske õppusel, kerge lahingus – seda tarkusetera Lauri teab.

"Treenimist pean tähtsaks. Treenitavat looma peab ka häs­ti tundma. Vahel öeldakse, et loomakasvataja peab teadma looma hingeelu. Eks see nii ole­gi, esitleja peab märkama ja tunnetama looma valmisolekut. Siiani on mul see õnnestunud," hindas Lauri treeningutsüklit.

Lauri isa; Kõljala POÜ juht Tõnu Post toonitas Upal vissivõistlust jälgides, et tema treeningutesse ei sekkunud. "Lauri ise võttis asja ette. Eks tal ole nüüd ka kogemusi. Need tulevad muidugi kasuks," jäi ettevõt­te juht esitlusega igati rahule.

– Kas Lauri Postist võib pärast maaülikooli lõpetamist kunagi ka Kõljala POÜ juht saada, kes isa tööd nõus jätkama? "Eks aeg, annab arutust," arvas mullu Saaremaa aasta põllumehe tiitliga tunnustatud Tõnu Post.

Maaleht on Tõnu ja Lauri Postist kirjutades pidanud isa ja poega lehmahulludeks. "Küllap me heas mõttes seda ka oleme," ei vaielnud Tõnu Post vastu.

Alanud suvel Lauri isa fir­mas tööd ei tee. Pärast gümnaa­siumi lõpetamist ja enne kait­seväkke minekut kulub lühiaja­line puhkus marjaks ära.

Aare Laine, Saarte Hääl (22.06.2012)