Avaldatud: 23. jaanuar 2014Kategooriad: Uudised

Maaleht, 23.01.2014

„Mastiit ehk udarapõletik on piimalehmade levinuim haigus, põhjustades suurt majanduslikku kahju – eeskätt suurenenud ravikulude, halvenenud piimakvaliteedi ning lehmade enneaegse karjast praakimise tõttu,” selgitas maaülikooli doktorant Piret Kalmus.

Neljapäeval, 23. jaanuaril tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Piret Kalmuse väitekiri „Kliiniliste mastiitide diagnoosimine, ravi tulemuslikkus ja patogeenide antimikroobne resistentsus Eestis“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse erialal (kliiniline veterinaarmeditsiin).

Doktoritöö eesmärgiks oli uurida kliinilise mastiidi patogeenide esinemust, antibiootikumiresistentsust ning ravi tulemuslikkust Eesti lüpsilehmadel, samuti oli eesmärgiks leida seoseid kvantitatiivse PCR meetodiga diagnoositud kliinilise mastiidi patogeenide ja udaras tekkiva paikse põletikureaktsiooni vahel. Antud töö on esimene nii laiapõhjaline uurimus, mis on tehtud veiste mastiitide kohta Eestis. Uurimistulemuste põhjal on võimalik välja töötada Eesti tingimustesse sobivad mastiidi raviskeemid ning anda soovitusi udaratervise parandamiseks eesti karjades. 

Loe täismahus artiklit edasi Maalehest

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele