Põllumajandusministeerium
Pressiteade
31. juuli 2014

Põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile ÜPP seaduse eelnõu

Põllumajandusministeerium saatis ministeeriumide kooskõlastusringile Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise seaduse eelnõu, mis annab aluse 2014–2020 aasta  eelarveperioodi otse- ja maaelutoetuste väljamakseteks.

Eelnõu reguleerib perioodil 2014-2020 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamist Eestis ja annab põllumajandusministrile volitused kehtestada siseriiklikud reeglid otsetoetuste ja maaelu arengukava otsuste elluviimiseks. 

Põllumajanduslike otsetoetuste rakendamisel on võimalik aastatel 2014-2020 toetustena maksta kokku 900 miljonit eurot. Lisaks on võimalik rakendada riiklikke üleminekutoetusi vastavate vahendite olemasolul samal perioodil kokku 115 miljonit eurot.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 toetusi rahastatakse kogusummas 1 miljard eurot,  millest 725,9 miljonit eurot tuleb Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2015. aastal.

Loe lähemalt maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 kohta:

–          http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020 
–          http://www.agri.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-uue-maaelu-arengukava

Loe lähemalt otsetoetuste kohta aastatel 2015-2020:

–          http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toetused-ja-riigiabi/otsetoetused-ja-turukorraldus 
–          http://www.agri.ee/et/uudised/pollumajanduses-algab-rohestamine 
–          http://www.agri.ee/et/uudised/peretalude-sailimist-aitab-kindlustada-ligi-18-miljonit-toetuseurot

Pressiteate edastas:
Karin Volmer
pressiesindaja
Põllumajandusministeerium 
press@agri.ee