PRIA kinnitas sel nädalal ühtse pindalatoetuse (ÜPT) ühikumääraks 114,09 eurot hektari kohta, mida on mullusega võrreldes ligemale 5 eurot rohkem.

Lisaks kinnitas PRIA ka piimasektori eritoetuse (ERI) ja seakasvatuse eritoetuse (SET) ühikumäärad. ERI-toetust kuni 100-pealiste piimakarja pidajatele makstakse arvestusega 102,53 eurot esimese 50 piimalehma kohta ja üle 50 kuni 100 piimalehma kohta maksmisel korrutatakse ühikumäär koefitsiendiga 0,8.

Tänavu esimest korda makstava SET-toetuse määraks kujunes 9,5 eurot esimese 15 000 looma kohta ja üle 15 000 looma kohta maksmisel korrutatakse ühikumäär koefitsiendiga 0,5.

Kokku maksab PRIA kolme toetuse katteks välja 108 miljonit eurot.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles, et nii nagu möödunud aastal, nii tuleb ELi liikmesriikidel ka tänavu teha kinnipidamised otsetoetuste saajate summadelt, mis ületavad 2000 eurot.

Mullu tuli nn finantsdistsipliini rakendada ühtse pindalatoetuse ja piimasektori eritoetuse saajatele ning üle 2000 euro jäävalt osalt peeti kinni 2,453658%. Eestile tähendas see, et kokku vähendati 5579 tootja toetust summas 1 999 607 eurot ning see suunati ELi kriisireservi.

Kuna finantsdistsipliini korras eelmisel aastal kogutud reservisummat ei kasutatud, siis suunatakse summad tänavu täies mahus liikmesriikidele tagasi. Ligi 2 mln makstakse Eestis välja neile tänavustele ÜPT, ERI ja seakasvatuse eritoetuse taotlejatele, kel on tänavu neid toetusi saada kokku üle 2000 euro.

Ühtlasi tuleb aga koguda finantsdistsipliini reeglite alusel taas uut ELi kriisireservi raha – neil, kel tänavune ÜPT, ERI ja SET summa ületab 2000 eurot, peetakse ülejäävalt summalt kinni 1,302214%. Selle arvestus tuleb teha iga mainitud toetuseliigi osas eraldi.

PRIA tahab otsetoetuste arvestamisel teha kõik vajalikud arvutused korraga. Kui raha taotleja pangakontole jõuab, on sinna vajadusel mulluse finantsdistsipliini-summa juba juurde kantud ja tänavu kinnipeetav summa maha arvatud.

Kõigile, kelle summadelt tehakse kinnipidamisi jm vähendamisi, saadab PRIA ka kirjad teavitusega. Kõige operatiivsemalt saab igaüks talle arvestatud summade kohta infot e-PRIA teenusest “Maksed ja võlgnevused”. Info läheb e-PRIAsse üles kõigi taotlejate kohta (sh need, kes esitasid taotluse paberil) ja on nähtav niipea, kui makseotsus on koostatud ja riigikassale edastatud.

Otsused toetustaotluste kohta valmivad PRIAs 1. detsembriks, raha laekub taotlejate kontodele alates 4. detsembrist.

Orissaare talunik Toomas Haamer (fotol) ütles, et toetuse väikegi tõus on praegusel keerulisel ajal ainult positiivne. Robotlauda ehitamiseks võetud laenule pangast poole aasta pikkuse laenupuhkuse saanud Haameri sõnul läheb tal kogu aastalõpu toetus võlgade tasumiseks. Võlad on piimatootjal tekkinud näiteks söödamüüjate ees, kes talunikule vastu tulles pikendasid tagasimaksmise tähtaega toetuste laekumiseni.

Mis juhtub siis, kui maksepuhkuse lõppedes pole piimanduses olukord paranenud? “Kui selleks ajaks paremaks ei lähe, eks siis vaatame ja räägime jälle pankadega, kaua nad vastu tulevad,” sõnas piimatootja. Talunik ütles, et kui ühistute liikmed reeglina oma isikliku varaga ei vastuta, siis talumeestel on laenu tagatiseks pandud nii maad kui eluase. “Kasvõi veri ninast välja, aga ma pean kuidagi hakkama saama, kui ma ei taha elamisest loobuda,” möönis Toomas Haamer.

Otsetoetuste ühikumäärad on aasta-aastalt tõusnud. 

Ain Lember, 26.11.2014, Saarte Hääl