Kommentaar 18. juuni analüüside alusel.

Vaatamata suhteliselt jahedale ilmale on heintaimede I niite optimaalne aeg lõppemas. Ainult liblikõieliste rikkad taimikud annavad sellel nädalal hea toiteväärtusega rohusööda. Proteiinisisaldus on kõrrelistes vähenenud alla 12%ja olenevalt nende esinemisrohkusest taimikus on põldheinte toiteväärtus vaid rahuldaval tasemel. Lutsernid paistavad silma suurema proteiinisisalduse poolest, kuid kiudainete suurenemine oli neil märkimisväärne.

Rohuproovide võtmiseks valitud põldudel on I niide tehtud. Ädalakasv on soodsa mullaniiskuse mõjul hea ja 6-7 nädala pärast on kasvanud uus sileerimiskõlblik II niide.

18.juuni siloseire andmeid on võimalik vaadata siit. 2012.aasta maikuu temperatuuride graafikut on võimalik vaadata siit.

Rohu I niite toiteväärtuse seire on oma ülesande täitnud ja järgmisel nädalal proove enam ei võeta.

Soovime rohu oskuslikku ja edukat sileerimist!

Kommenteeris Uno Tamm EMVI vanemteadur