Pärast pikka talve oli rohukasvu algus täiesti tavalisel ajal (21.-22. aprillil). Aprillikuus olulist rohukasvu siiski jaheda ilma ja öökülmade tõttu ei olnud. Mai algul hakkas ilm soojenema ja alates 07. maist tõusis keskmine õhutemperatuur üle 10 kraadi, öökülmad praktiliselt puudusid. Soojemad ilmad olid maikuu I ja II dekaadi lõpus (vt õhutemperatuuride graafik). Efektiivseid temperatuure lisandus maikuu I dekaadis Võrus 80, Viljandis 71 ja Kuusikul 55 kraadi. Maikuu II dekaad oli soojem. Kokku oli efektiivsete temperatuuride summa rohuproovide võtmise ajaks Võrus 288, Viljandis 259 ja Kuusikul 219 kraadi. Võrreldes eelmise aastaga oli heintaimede areng keskmiselt nelja kuni viie päeva võrra ette jõudnud.

Efektiivsete temperatuuride summa ja rohusööda toiteväärtuse vahel valitseb tihe seos, summa kasvades väheneb toiteväärtus, kuid liikide lõikes on erinevusi. Kõrreliste heintaimede optimaalne niiteaeg sõltub põhiliselt maikuu temperatuuridest, liblikõielistel lisandub siia juunikuu esimese poole soojus. Aastate lõikes ilmnes samuti erinevusi, tugevamad öökülmad pikendasid kasvuaega. Läbiviidud pikaajalistele uurimustele tuginedes kogunes optimaalseks koristusajaks efektiivseid temperatuure põldtimutil 190-235, harilikul aruheinal 220-240 ja karjamaa raiheinal 260-290 kraadi.

Rohuproovide analüüsi alusel on kõrreliste sileerimise aeg saabunud. Kasvukõrgus on olenevalt liigist 40-60 cm, kuid haljasmass on väikese kuivainesisaldusega (13-15%) ja saak kuivaines 2-3,5 t/ha. Hästiväetatud rohu proteiinisisaldus oli üle 20% ja kiusisaldus (NDF ja ADF%) veel väike. Rohu seeduvus oli kõrreliste taimikutel 64-67%, mis segusse võetud liblikõieliste mõjul suurenes 70%-ni. Arvestades seeduvuse vähenemiseks kuni 0,5% ööpäevas on 23. kalendrinädalal vajalik massiline rohu sileerimine. Kiirustada tuleks keraheina ja põldtimuti haljasmassi sileerimisega.

Uued rohuproovid võetakse analüüsimiseks 03. juunil.

Kommenteeris
Uno Tamm
EMVI vanemteadur

Vaata täiendavat infot lisatud failidest: 

Õhutemperatuur maikuus 

Rohuproovide analüüsi tabel – 27.05.2013