Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Ohtlike kemikaalide käitlemine – vastavus REACH määrusele ja väljakutsed ettevõtetele

31. mai 2018

  1. mai 2018, kell 11:00-16:00

Tallinna Teeninduskool (TEKO), Majaka 2,Tallinn

 Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab infopäeva toidusektori ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid – alates REACH määrusest, väga ohtlikest ainetest ja infoallikatest kuni arvestuse pidamiseni ja info edastamiseni tarneahelas.  Lisaks toimub praktiline töö ohutuskaartidega.

 

Moderaator:  Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

10:30–11:00 Osalejate registreerimine, tervituskohv
11:00-11:10 Avamine, sissejuhatus koolitusse.

Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

11:10–11:40 REACH määruse rakendamine – kohustused kemikaalide käitlejatele, väga ohtlikud ained, kandidaatained, autoriseerimisloetelu

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

11:40–11:50 Kust saab infot ohtlike kemikaalide kohta – andmebaasid ja avalik teave

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

11:50-12:30 Kemikaalide klassifitseerimine, märgistus, pakendid

Aigi Lahe, Terviseamet

12:30-13:30 Lõuna
13:30-13:45 Mida panna tähele desinfitseerimisvahendite kasutamise puhul – nõuded biotsiidide toimeainetele

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

13:45-14:00 Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

14:00-14:30 Nõuded kemikaali ohutuskaardile – ohutuskaardiga edastatav teave kasutajale ja nõuded tarnijale

Anna Amelkina, Terviseamet

14:30–14:35 Rühmatöö tutvustus (töö ohutuskaartidega)

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

14:35-15:30 Rühmatöö
13:30-15:50 Rühmatöö tulemuste esitamine, arutelu
15:50-16:00 Küsimustele vastamine, infopäeva lõpp

 

Osalemine infopäeval on TASUTA, aga vajalik on registreerumine aadressil: https://goo.gl/forms/HbGRRIaoajNr224i2

MAK_logo