Allikas: ETKI
28.06.2022

Taimekahjustajate monitooringu eesmärk on koguda infot tähtsamate taimehaiguste ja kahjurite esinemisest.

Vaatlused tehtud 25.-27. juunil 2022.

Lehetäid talinisu lehel

Suviodral on levinud jahukaste ja võrklaiksus, suvinisul jahukaste ja helelaiksus.
Sooja ilmaga paljunenud lehetäid tuleb tõrjuda sobiva preparaadiga.
Hernemähkuri lendlus jätkub ja osadel põldudel jõuab veel enne õitsemist tõrjet teha.

Kaer
Põldhernes
Põlduba
Suvinisu
Suvioder
Suviraps
Talinisu
Talioder
Taliraps
Talirukis