Põllumajandusuuringute Keskus on saanud valmis teatmiku, millega kirjeldatakse analüüside tellijatele laboranalüüside spetsiifikat ja tulemusi.

Käesoleva teatmiku koostamise üheks põhiideeks on püüda võimalikult lihtsalt selgitada laboranalüüside põhimõtteid alates proovivõtmisest ja lõpetades saadud tulemuste mõtestamisega (võimaluse korral tuues vastavaid näiteid ja andes soovitusi).

Head lugemist!

Laboranalüüsid taimekasvatuses – nende olulisus ja kasutamine