Põllumajandusminister Ivari Padar allkirjastas läinud nädalal määrase, mis jätab 2015. aastal toidu- ja veterinaarjärelevalve tunnitasu mää­ra käesoleva aastaga samale tasemele.

Põllumajandusminister sõnul on kulutu­sed järelevalvetoimingutele viimastel aasta­tel tõusnud, kuid toimingute eest võetava tun­nitasu määr jääb toidusektori keerulise ma­jandusliku olukorraga seoses järgmisel aas­tal samaks.

„Venemaa jätkuvate sanktsioonide tõttu ei ole otstarbekas meie toidukäitlejaid ühelt poolt toetada ja teiselt poolt see tasudena ta­gasi korjata," ütles Padar. „Järelevalvetasu tõu­su edasi lükkamine annab ettevõtjatele aega uue situatsiooniga kohaneda."

Toidu- ja veterinaarjärelevalve tunnitasu määr on 10 eurot ja 30 senti. Tunnitasu mää­ra arvestamisel võetakse aluseks järelevalvetoimingu tegemisele eelnenud kalendriaasta vastavad kulud.

Tasu on kavas tõsta järgmiseks perioodiks, arvestades kõiki järelevalveasutuse poolt toimingutele tehtavaid kulutusi. 

30.12.2014, Maa Elu, Pärnu Postimees (erileht), lk 5.