23. oktoobri töötervishoiupäeval tunnustas tööinspekt­sioon 2013. aasta töökeskkonna parimate praktikate konkursi esikolmikut. Need on Deloitte Audit Eesti, Merko Infra ja Pa­jusi ABF, teatas inspektsiooni teabespetsialist.

Innovaatilise ja töötaja tervist säästva ettevõttena sai kolmanda koha Jõgeva maakonnas tegutsev piima­karjakasvatusega tegelev Pajusi ABF AS, kust edastati parim praktika, mille ees­märk on vähendada karjakute terviseriski raskuste käsitsi teisaldamisel.

Miks tekkis vajadus

Loomadel peab sööt ees ole­ma 24 tundi ööpäevas ja see­pärast tuleb neile seda pi­devalt ette anda. Karjak peab 12 tunni pikkuse vahetuse jooksul iga tunni tagant ringi liikuma ja roobiga kohenda­des sööta loomadele lähemale lükkama. Ühe ringiga läbib töötaja 260 meetrit, mis teeb vahetuses kokku 3,5 kilomeet­rit. Igale loomale tuleb anda ette korraga 50 kilo sööta, st 12,5 tonni vahetuses.

Raskuste käsitsi teisalda­mise vähendamiseks otsustati lahendada sööda etteandmine söödasegajaga LINERY 100. Robot lükkab laudas sööta leh­madele pikisuunas lähemale. Söödasegaja on seadistatud nii, et vahepeal laadib ning seejärel jätkab sööda ettelükkamist. Sellest tulenevalt ei pea enam loomadele sööda et­teandmise ajal raskusi käsitsi teisaldama.

Üle 220 hea idee

Tööinspektsioon on kogunud parimaid praktikaid alates 2009. aasta lõpust. Selle aja jooksul on kogunenud andme­baasi üle 220 hea idee, kuidas töökeskkonda parandada. Tee­mad on erinevad: tööstressiga toimetulek, raskuste käsitsi teisaldamine, juhendamine ja väljaõpe jm.

Käesoleva aasta parimate praktikate konkursil osales 57 töökeskkonna parima praktika näidet. Näidetes oli enam tähelepanu pööratud töötaja tervi­seriskide ja raskuste käsitsi teisaldamise vähendamisele. Esikolmiku näited kinnitasid tööandja huvi muuta tööta­jate töökeskkond paremaks, ennetada tööõnnetuste riski ja kutsehaigusi. Eesmärk on säilitada töötajate töövõime ja heaolu.

Vooremaa, 29.10.2013