Published On: 17. mai 2016Categories: Uudised

Maaeluministeerium
16.05.2016
PRESSITEADE
Ühistulise kalatöötlemistehase rajamist toetatakse 6 miljoni euroga

Maaeluminister allkirjastas määruse, mille alusel toetatakse Eestisse ühistulise kalatöötlemistehase rajamist kuni 6 miljoni euroga. Uus tööstus peaks hakkama töötlema inimtoiduks mittesobivat kala  ümber kalajahuks, -õliks või muuks kalatoormest valmistatud tooteks.

„Ühistulise kalakomponentide tehase rajamine aitab vähendada kalandussektori tururiske ning kasutada ära ka inimtoiduks mittesobivat tooret. Räime ja kilu traalpüügil jääb kaluritele kätte palju väikesemõõdulist kala, mida inimtoiduks turustada ei saa ,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Sellise tehase rajamine aitab meie kalandussektoril siseneda ka uutesse tootesegmentidesse ning vähendada sellega turukõikumiste mõjusid.“

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 meetmega „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“ toetatakse kuni 6 miljoni euroga Eestisse ühistulise kalakomponentide tehase rajamist, mis väärindaks inimtoiduks mittesobivat kala kalajahuks, -õliks või muudeks komponentideks.

Meetme rakendamise aluseks on Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse poolt 2015. aastal tehtud uuring "Võimalikud lahendused väheväärtusliku kalatoorme väärindamiseks Eestis", mille raames kaardistati Eestis ja Eesti lähistel paiknev potentsiaalne toorainebaas ning töötlemisvõimalused rajatavale kalatöötlemisettevõttele.

Meetme taotlusvoor avatakse tänavu juunis ja selle raames saab toetust taotleda Eesti kilu- ja räimesektori tootjaorganisatsioonide liit. Investeeringu nõutav omafinantseering on 25%.

EMKF 2014–2020 on programm, mis pakub rahalisi vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks. Perioodil 2014–2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 100,9 miljonit eurot tuleb EMKF vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.

Kõige suuremat tähelepanu pööratakse EMKF 2014-2020 rakenduskavas investeeringutele töötlemisse ja turustamisse – kokku 32,5 miljonit eurot. Samuti plaanitakse 27,7 miljonit eurot rannapiirkondade arenguks, 26,2 miljonit eurot kalapüügivahenditega ja keskkonnahoiuga seotud investeeringuteks ning 17,8 miljonit eurot vesiviljeluse arendamiseks.

Lisainfo EMKF 2014-2020 kohta www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-2020

Teate edastas:
Kristo Mäe
Maaeluministeerium
avalike suhete osakond
tel 5558 8166
press@agri.ee