Avaldatud: 29. oktoober 2013Kategooriad: Uudised

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus all­kirjastas määruse, mis suurendab vääriselupai­kade kaitsmise eest metsaomanikule makstavat hüvitist tulumaksu ehk 21 protsendi võrra.

Suurenenud hüvitis jõuab lähinädalatel kõigi metsaomanikeni, kelle osamaksete tähtaeg on 2013 aastal ja hilisem. Erametsakeskus on täien­davate maksetega juba alustanud.

Riik toetab vabatahtlikku kaitset

«Vääriselupaikade hoid­mine on vabatahtlikult võetav kohustus. See on rikkus – liigirikkus. Neid säilitades annab metsaomanik oma panuse loo­duskaitsesse. Riik toetab vabatahtlikku kaitset, kompenseerides metsa raiumatajätmisest saama­ta jääva tulu,» selgitas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Täna on eramaadel ole­vatest vääriselupaikadest lepingutega kaitstud vaid kümnendik.

Kui lepingute sõlmimise ajal kehtis kord, et hüvitist tulumaksuga ei maksus­tata, siis 2010. aastal muu­tis Maksu- ja Tolliamet tõlgenduspraktikat ning vääriselupaiga säilitamise eest ette nähtud hüvitiselt tuli hakata tulumaksu maksma.

Leping tuleb sõlmida 20 aastaks

«Kui sinu metsas on vääriselupaik, siis lepingu sõlmimiseks pöördu Kesk­konnaameti kohaliku re­giooni poole. Seal arvutatakse vastava programmi alusel välja kasvava metsa väärtus ning kompensat­siooni suurus.

Leping sõlmitakse 20 aastaks, mille vältel säi­litatakse väärtuslik elupaik ja makstakse välja metsa majandamisest saa­mata jääv tulu. Vääris­elupaiga olemasolu saab kontrollida metsaregistrist register.metsad.ee ja Keskkonnaametist,» sel­gitas erametsakeskuse arendusspetsialist Priit Jõeäär.

Erametsakeskus edas­tab dokumendid omaniku elukohajärgsesse notari­büroosse, kus sõlmitakse leping. Kõik lepingus olevad tingimused on määrat­letud keskkonnaministri määrusega.

SA Erametsakeskus on riigi sihtasutus, mille üles­anne on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.

Ajaleht Koit, 29.10.2013

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele